gehen

Wann geht Ihr Flugzeug? Kiedy odlatuje pani samolot?
Es geht auf 9 Uhr. Zbliża się 9.
Wie ist die Prüfung gegangen? - Es ging ganz gut. Jak poszedł egzamin? - Poszło całkiem nieźle.

Wann geht Ihr Schiff? Kiedy odpływa pana statek?

 

Alekasnder Łukomski
http://www.radiownet.pl/publikacje/do-kapitana-yellow-submarine 

Kannst du mich morgen besuchen? - Nein, morgen geht´s nicht.  Możesz mnie jutro odwiedzić? - Jutro nie da rady.
Das geht nicht. To niemożliwe.
Geht das so? Może tak być?


Savoir - vivre 
Aleksander Łukomski
https://www.salon24.pl/u/aussie/333070,savoir-vivre-rysunek

Wie geht es dir? Jak się masz? Co słychać? Jak zdrowie? Jak leci?
Mir geht es gut. Mam się dobrze.
Na ja, soso. No, tak sobie.
Einigermaßen. Tak sobie.
Na ja, es geht schon. No, jakoś leci.
Nicht besonders. Nie szczególnie.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen