gehen mit Präfixen C1

Was geht hier vor sich? Co tu się dzieje?
vor sich gehen - dziać się 

Die Klingel geht. Dzwonek działa.
Wann geht Ihr Zug? Kiedy odjeżdża pani pociąg?
Sag mal, ist es wirklich 9 Uhr oder geht meine Uhr falsch? Powiedz no, jest naprawdę godzina 9, czy mój zegarek źle chodzi?

abgehen von - Knopf, Farbe odchodzić od, Lawine schodzić, brakować (fehlen)
Die Knöpfe gehen leicht ab. Guziki odrywają się łatwo.
Das Poster geht immer wieder ab. Können Sie es bitte besser befestigen? Plakat znów odchodzi. Czy mógłby pan przymocować go lepiej?
von der Schule abgehen - odchodzić ze szkoły
Von der Summe gehen 5 Prozent Rabatt ab. Od tej sumy należy odliczyć 5 procent rabatu.
Ihm geht nichts ab. Niczego mu nie brakuje.
Es ist alles gut abgegangen. Wszystko przebiegło dobrze.

angehen - Schule rozpoczynać się, Lampe zaświecić, działać Sache dotyczyć, obchodzić
Du musst dich beeilen. Der Film geht um 8 Uhr an. Musisz się pośpieszyć. Film rozpoczyna się o 8.
Warum geht die Lampe nicht an? Vielleicht ist die Birne kaputt. Dlaczego lampa nie działa? Może żarówka jest spalona.
Im November gehen Straßenlaternen schon um 17 Uhr an. W listopadzie latarnie uliczne zapalają się już o godzinie 17.
Das Licht geht wieder an. Światło znów świeci.
Der Fall geht mich nichts an. Ta sprawa mnie nie dotyczy.
Was mich angeht, ... Jeśli chodzi o mnie ...
Worüber redet ihr denn? - Das geht dich gar nichts an. O czym rozmawiacie? - To nie twoja sprawa.
Was geht dich das an? Co cię to obchodzi?
Es geht nicht an, dass wir das Projekt jetzt ändern.

aufgehen - Sonne wschodzić, Tür otwierać
Die Sonne geht im Sommer früh auf. W lecie słońce wschodzi wcześnie. 
Jetzt geht mir das Licht auf. Teraz zaczynam rozumieć.
An diesem Abend gingen mir endlich die Augen auf.. Tego wieczoru otworzyły mi się wreszcie oczy.
in Flammen aufgehen - spłonąć, spalić się

auseinander gehen - Paar rozstawać się, Ehe rozpadać się, Menschenmenge rozchodzić się

ausgehen - wychodzić (dosł. lub w celach rozrywkowych), kończyć się, zgasnąć
Gehen wir heute Abend aus? Ich würde so gern mal wieder in die Disco gehen. Wychodzimy dzisiaj wieczorem? Chętnie poszłabym znowu na dyskotekę.
Ihm gehen die Haare aus. Jemu wychodzą włosy.
Der Film ging gut aus. Film dobrze się skończył.
Nenne mir mal mehrere Worte, die auf  - or ausgehen. - Humor, Faktor, Tor. Podaj mi kilka słów, które kończą się na - or.
Im Laden ging Fleisch aus. W sklepie skończyło się mięso.
Das Feuer ist ausgegangen. Ogień zgasł.
ausgehen von - wychodzić z założenia
Ich sagte schon bei der Einladung zu. Ich ging davon aus, dass du einverstanden bist. Przyjęłam zaproszenie. Zakładałam, że się zgodzisz.

begehen + h - Fehler popełnić, Fest świętować
Weiß man schon, wer den Mord begangen hat? Czy wiadomo, kto dokonał tego morderstwa?

durchgehen - przechodzić, przeglądać, sprawdzić, Pferd ponieść
durch die Tür durchgehen - przejść przez drzwi
Können Sie alle Rechnungen durchgehen? Irgendwo muss ein Fehler sein. Czy może pani przeglądnąć wszystkie rachunki? Gdzieś musi być błąd.
et durchgehen lassen - puszczać coś płazem, tolerieren
Die Eltern lassen bei Ole einfach zu viel durchgehen. Er kann machen, was er will, denn sie verbieten ihm nichts. Rodzice pozwalają Ole za dużo. On może robić, co chce, ponieważ rodzice niczego mu nie zabraniają.
Der Chef lässt das nicht länger durchgehen. Szef nie będzie dłużej tego tolerował.
Die Pferde gingen durch.
Seine Nerven sind durchgegangen. Poniosły go nerwy.

eingehen - Post przyjść, Pflanze obumierać, Hose skurczyć się, Laden upaść, Geld wpływać
Die Hose ist eingegangen. Spodnie skurczyły się. 
eingehen auf A - wyjść czemuś naprzeciw, Vorschlag zgodzić się, przystać na
Der Chef ging auf unseren Vorschlag ein. Szef przystał na naszą propozycję.

entgegengehen - iść w czyimś kierunku

entgehen - ujść czyjejś uwadze
Ihm entgeht einfach nichts. Nic nie umknie jego uwadze.
einer Niederlage entgehen - unikać porażki 
sich D et entgehen lassen - Nie skorzystać z czeg.
Das lasse ich mir nicht entgehen. Nie stracę takiej okazji.
Das ist meiner Aufmerksamkeit entgangen. To uszło mojej uwadze.

ergehen - powodzić się np. źle
et über sich A ergehen lassen - znosić coś bez słowa protestu

heimgehen - odchodzić z tego świata

herangehen an A - podchodzić do

hereingehen - wchodzić do
Plötzlich ging die Tür auf und Amy kam überraschend herein. Nagle drzwi się otworzyły i weszła Amy niespodziewanie.

hinaufgehen - wchodzić na

hinausgehen - wychodzić, schodzić z
Gehen Sie bitte hinaus. Proszę wyjść.
Wo geht es hinaus? Gdzie jest wyjście?
Es geht nur da vorne hinaus. Wyjść można tylko tam z przodu.

hingehen - iść w jakimś kierunku, celu

hintergehen + h - oszukać (fest)
Mia hat ihre Mutter gestern hintergangen.

hinweggehen über A - pomijać coś
Er ist über meine Frage hinweggegangen. Pominął\Zignorował moje pytanie.

hochgehen - wchodzić na górę

irregehen mylić się sich irren

losgehen - ruszać w drogę aufbrechen, rozpoczynać beginnen, startować, Flinte wystrzelić krachen; + auf atakować angreifen
Wann gehen wir los? Um 8 Uhr, oder? Kiedy wyruszamy w drogę? O 8, zgadza się?
Das Konzert geht um 9 Uhr los. Koncert rozpoczyna się o godzinie 9.
Die Pistole ist vorzeitig losgegangen.
Paul ging mit dem Messer auf ihn los.

mitgehen mit - iść z kimś
Geh schon mal mit Papa mit, ich komme gleich nach. Idź z tatą, ja zaraz dojdę.

nachgehen - Uhr spóźniać się, Hinweis sprawdzić
jm nachgehen - pójść za kimś, dojść
einer Spur (D) nachgehen - zbadać ślad

jm nahe gehen - poruszyć kogo.wstrząsnąć kimś
Der plötzliche Tod meines Kollegen ging mir nahe.

übergehen + s zu - przejść do
Gehen wir zum nächsten Punkt über. Przejdźmy do następnego punktu.
übergehen + h - pominąć kogoś (fest)
Ben hat Anke übergangen. Ben pominął Anke.
sich übergangen fühlen - czuć się pominiętym

umgehen + s - den See obejść, Gerücht krążyć
Im März ist die Grippe umgegangen.
umgehen + s + mit  obchodzić się z
Mia kann sehr gut mit den Kindern umgehen. Mia potrafi obchodzić się z dziećmi.
Oda ging mit der Kamera vorsichtig um. Oda obchodziła się z aparatem ostrożnie.
umgehen + h - Vorschriften naruszać przepisy, Frage omijać, (fest)
Der Betrüger hat das Gesetz umgangen.
et ist nicht zu umgehen - coś nie da się uniknąć

untergehen - Schiff tonąć, Sonne zachodzić
Sie Sonne geht unter. Słońce zachodzi.

vergehen - upływać, przemijać, Appetit stracić jm den Appetit verderben
Im Urlaub vergingen die Tage zu schnell. Na urlopie dni upłynęły za szybko.
vergangene Woche - zeszły tydzień
Da vergeht einem ja der Appetit. Aż przechodzi człowiekowi apetyt.
sich gegen das Gesetz vergehen  - wyłamać się spod prawa
das Vergehen - wykroczenie
jm vergeht Hören und Sehen - zamurowało kogoś, ktoś jest bardzo zaskoczony

vorangehen - iść przodem, do przodu,  Arbeit postępować
Unsere Arbeit geht gut voran. Nasza praca posuwa się do przodu.

vorbeigehen an D - przechodzić obok, Zeit mijać

vorgehen - an die Tafel podchodzić do, Uhr śpieszyć się, postępować np. schlau
Was geht hier vor? Co się tu dzieje?
Lea sagte sofort, was in ihr vorging. Lea natychmiast powiedziała, co się w niej dzieje. (co czuje i myśli)
Wirst du gerichtlich gegen Uli vorgehen. Wystąpisz do sądu przeciwko Uli?
gerichtliches Vorgehen - postępowanie sądowe

weggehen - odchodzić

weitergehen - trwać dalej, iść dalej
Wenn das so weitergeht, haben wir bald kein Geld mehr. Jak tak dalej pójdzie, to nie będziemy mieli pieniędzy.
Bitte weitergehen. Proszę iść dalej.

zugehen - Klappe zamykać się
Hilf mir doch mal bitte. Mein Koffer geht nicht zu. Pomóż mi proszę. Moja walizka się nie zamyka.
zugehen auf A - podchodzić do, zbliżać się
Ben geht auf Leni zu. Ben podchodzi do Leni.
Es geht auf den Winter zu. Ma się ku zimie.
Auf ihren Partys geht es immer lustig zu. Na jej imprezach jest zawsze wesoło.

zurückgehen - ins Hotel wracać, iść z powrotem; Preise spadać, zmniejszać się; Fund pochodzić

Powyższe czas. łączą się w czasie Perfekt z sein, oprócz oznaczonych + h

Aleks Łukomski 
źródło: http://www.radiownet.pl/publikacje/7639

Übersetze bitte.
Üb. 1
r Hinweis (e) - wskazówka
Jutro wzejdzie słońce o godzinie 6.
Na przyjęciach u Iris zawsze jest wesoło.
Pan Hasenfuß wyszedł z domu.
Ta plotka krąży już od dawna.
Kiedy przechodzi pan na emeryturę? - Za cztery lata.
Jak jutro będę przechodzić obok, to cię odwiedzę.
O co chodzi w tym filmie?\O czym jest ten film?
Lea dobrze traktowała swoją bratanicę.
Co tu się dzieje?
Przejdźmy lepiej do innego tematu.
Drzwi wejściowe otwierają się ciężko.
Mój zegarek nie chodzi dobrze. Późni się o 5 minut.
Statek właśnie tonie.
Pociąg odjeżdża o godzinie 6. Musicie się pospieszyć.
Niestety, róże mi obumarły.
Policja sprawdza każdą wskazówkę.
Obeszliście już to jezioro?
Zawsze gdy jest dobrze, czas mija tak szybko.
W poniedziałek rozpoczyna się nowy rok szkolny.
To niesprawiedliwe, że Bena pominięto przy awansie. (P)

Lös. 1
Morgen geht die Sonne um 6 Uhr auf.
Auf Iris Partys geht es immer lustig zu.
Herr Hasenfuß ist aus dem Haus herausgegangen.
Das Gerücht geht schon lange um.
Wann gehen Sie in Rente? - In vier Jahren.
Wenn ich morgen vorbei gehe, besuche ich dich.
Worum geht es in diesem Film?
Lea ging gut mit ihrer Nichte um. 
Was geht denn hier vor?
Gehen wir lieber zu einem anderen Thema über.
Die Haustür geht schwer auf.
Meine Uhr geht nicht richtig. Sie geht 5 Minuten nach.
Das Schiff geht gerade unter.
Der Zug geht um 6 Uhr. Ihr müsst euch beeilen.
Die Rosen sind mir leider eingegangen.
Die Polizei geht jedem Hinweis nach.
Seid ihr schon den See umgegangen?
Immer wenn es schön geht, geht die Zeit so schnell vorbei.\..., vergeht die Zeit so schnell.
Am Montag geht das neue Schuljahr an.
Es ist ungerecht, dass Ben bei der Beförderung übergangen worden ist.

Üb. 2
Jej szlafrok skurczył się podczas prania.
Firma Kaia niespodziewanie upadła.
W październiku nie było dnia bez deszczu.
Budowa naszego domu posuwa się do przodu.
Dzisiaj zeszła lawina.
Leni czas mija powoli.
Morderstwo dziecka wstrząsnęło wszystkimi mieszkańcami.
Bajki zawsze dobrze się kończą.
Ustawa jest czasem naruszana. (P)
Tau nie ma. Wyszli.
U naszego szefa to nie przejdzie.
Mam nadzieję, że nie popełniłam żadnego głupstwa.
Ulli przystał na moją ofertę.
Przedstawienie rozpoczęło się o godzinie 8.
Jan odszedł z tego świata w wieku 6 lat.
Podczas burzy zatonął statek.
Nie możecie przegapić tego wydarzenia.
Udo oszukał Bertę.
Jutro świętujemy urodziny Eli.
Przyjęłam zaproszenie od Ewy. Wyszłam z założenia, że chętnie przyjdziesz, to prawda?

Lös. 2
Beim Waschen ist ihr Bademantel eingegangen.
Kais Firma ging unerwartet ein.
Im Oktober ist kein Tag ohne Regen vergangen.
Unser Hausbau geht gut voran.
Heute ist eine Lawine abgegangen.
Die Zeit vergeht Leni langsam.\Die Zeit geht Leni langsam vorbei.
Der Mord eines Kindes ging allen Mitbewohnern nahe.
Märchen gehen immer gut aus.  
Manchmal wird das Gesetz umgangen.
Taus sind nicht da. Sie sind ausgegangen.
Bei unserem Chef geht das nicht durch.
Hoffentlich habe ich keine Dummheit begangen.
Ulli ging auf mein Angebot ein.
Die Vorstellung ist um 8 Uhr angegangen.
Jan ist im Alter von 6 Jahren heimgegangen.
Bei dem Unwetter ist das Schiff untergegangen.
Dieses Ereignis könnt ihr nicht entgehen lassen.
Udo hat Berta ganz schön hintergangen.
Wir begehen morgen Ellas Geburtstag.
Ich nahm die Einladung bei Eva an. Ich bin davon ausgegangen, dass du gerne kommst, oder?

Üb. 3
Emil obszedł kałużę.
Jej urlop poniósł za sobą duże koszty. (I)
Firma przeszła w inne ręce.
Niestety, Kai nie zgodził się na moją propozycję.
Nagle otworzyły się drzwi i weszła Ewa.
Nie chcę przegapić tej okazji.
Ulli unika swojego szefa. (I)
Coś zapomniałam. Muszę się wrócić.  
Zoe obchodzi się dobrze ze swoimi pracownikami.
Operujemy tylko wtedy, kiedy nie da się tego uniknąć.
Mógłbyś mi pomóc? Zamek od walizki się nie zamyka.
Ludzie, którzy żyją na ulicy, popełniają często przestępstwa.
Pia znosiła wszystko cierpliwie.
Wieczorami jest już całkiem chłodno. Idzie się zorientować, że lato się kończy.
Lena przeszła do innego tematu.
Udo został oszukany przez własnego brata. (P)
Zdjęcie na ścianie nie trzyma się. Co rusz się odkleja.
Na urlopie ma się często wrażenie, że czas szybko leci.
Fani podeszli blisko do podium.
Ewa chciała jechać na łono natury, ale minęła jej ochota.
Wczoraj Bena ukąsiła pszczoła, ale opuchlizna szybko mu schodzi.
Widocznie Ole został pominięty przy awansie. (P)

Lös. 3
Emil ist die Pfütze umgegangen.
Ihr Urlaub ist ins Geld gegangen.
Der Betrieb ist in andere Hände übergegangen.
Leider ging Kai auf meinen Vorschlag nicht ein.
Die Tür ging ganz plötzlich auf und Eva kam herein.\Die Tür war ganz plötzlich aufgegangen, ...
Diese Gelegenheit will ich mir nicht entgehen lassen.
Ulli geht seinem Chef aus dem Wege.
Ich vergaß etwas. Ich muss noch einmal zurückgehen.
Zoe geht mit ihren Arbeitern gut um.
Wir operieren nur, wenn es sich nicht umgehen lässt.
Kannst du mir bitte mal helfen? Das Schloss von meinem Koffer geht nicht zu.
Leute, die auf der Straße leben, begehen oft Straftaten.
Pia ließ alles geduldig über sich ergehen.
Abends wird es jetzt schon ziemlich kühl. Man merkt, dass der Sommer zu Ende geht.
Lea ging zu einem anderen Thema über.
Udo ist von eigenem Bruder hintergangen worden.
Das Foto hält nicht an der Wand. Es geht immer wieder ab.
Im Urlaub hat man oft den Eindruck, dass die Zeit schnell vorbeigeht\vergeht.
Die Fans sind dicht an das Podium herangegangen.
Eva wollte ins Grüne fahren, aber dann ist ihr die Lust darauf vergangen.
Gestern hat die Biene Ben gestochen, aber die Schwellung geht schnell zurück.
Ole ist offensichtlich bei der Beförderung übergangen worden. 

Idiome mit "gehen"
jm gegen den Strich gehen - być nie po czyjejś myśli
jm auf den Leim gehen - dać się złapać na lep, dać się nabrać, oszukać
Der Verbrecher geht der Polizei auf den Leim. Przestępca wpadł w policyjną zasadzkę. 
aus dem Wege gehen - unikać kog.
ins Geld gehen - pociągać za sobą duże koszty
jm geht der Hut hoch - ktoś się rozzłości
mit der Zeit gehen - iść z postępem
zu Ende gehen - kończyć się

mit jm hart ins Gericht gehen - skarcić kogoś, skrytykować 
aus dem Leim gehen - przytyć; Tür rozpaść się
der Sache auf den Grund gehen - dochodzić do sedna sprawy, znaleźć przyczynę
die Uhr geht nach dem Mond - zegarek źle chodzi, chodzi jak chce
Das ist ja noch einmal glatt gegangen. No i znowu gładko poszło.
baden gehen - mieć pecha, ponieść porażkę
CDU-Spitze geht auch in Sachsen baden. CDU poniosło porażkę również w Saksonii.
Wenn du so weiterhin so viel rauchst, geht deine Gesundheit gleich baden.

skróty - Abkürzungen hier