Sport to zdrowie - wypracowanie


Sport ist Gesundheit. Bist du auch dieser Meinung? (Ein Muster eines Aufsatzes)


Womit assoziiert man das Wort „Sport“? Fast jedes Kind würde antworten, dass Sport Gesundheit bedeutet. Ich überlege aber immer häufiger, ob in manchen Sportdisziplinen die Grenze zwischen dem gesunden Sport und dem Leichtsinn nicht verloren geht. Es ist selbstverständlich, dass Sportler technisch immer besser werden wollen und davon träumen, neue Rekorde anzustellen. Ich kann nur nicht verstehen, warum das ihre Gesundheit und schlimmstenfalls ihr Leben kosten sollte. In jeder Sportdisziplin kann ein gefährlicher Unfall passieren, in vielen aber wird das Schicksal einfach herausgefordert und das nennt man „Sport für echte Männer”. Ich meine hier solche Disziplinen wie zum Beispiel das Rennfahren, das Skifliegen, das Boxen, das Bergsteigen, das Fallschirmspringen usw. Sie sind wirklich sehr effektvoll und beeindrucken uns, ich finde aber, niemand hat das Recht sein Leben zu riskieren, um den anderen Freude zu machen. Man hört und liest hingegen von einer sehr großen Anzahl von Unfällen, in denen Sportler und, was noch schlimmer ist, Zuschauer ums Leben kommen oder beinahe gekommen wären, wie es zum Beispiel beim Rennfahren ab und zu passiert.


Wenn man erwägt, ob Sport Gesundheit bedeutet, muss man auch das Problem der Dopingmittel berücksichtigen, die die natürlichen Funktionen des Organismus stören, und den Körper zu dem zwingen, was er normalerweise nicht leisten kann. Bestimmt macht das den Menschen nicht gesünder. Außerdem kann man in diesem Fall nicht mehr von Fair Play sprechen, das doch die wichtigste Voraussetzung im Sport ist.


Ich möchte nicht falsch verstanden werden, ich bin nicht gegen Sporttreiben. Ich finde das wirklich gesund aber nur dann, wenn das Ziel das Wohlbefinden und dir Freude sind und nicht Geld und immer höhere Leistungen, die den menschlichen Körper überlasten.Sport to zdrowie. Czy i ty jesteś tego zdania? (Wzór wypracowania)


Z czym kojarzy się słowo „sport”? Prawie każde dziecko odpowie, że sport to zdrowie. Zastanawiam się jednak coraz częściej, czy w niektórych dyscyplinach sportowych nie zaciera się granica pomiędzy zdrowym sportem a lekkomyślnością. Jest rzeczą naturalną, że sportowcy chcą być technicznie coraz lepsi i marzą o tym, by ustanawiać nowe rekordy. Nie mogę tylko zrozumieć , dlaczego miałoby to kosztować zdrowie, a w najgorszym przypadku nawet życie. W każdej dyscyplinie sportowej może się zdarzyć niebezpieczny wypadek, w wielu jednak rzuca się wręcz wyzwanie losowi, i nazywa się to „sportem dla prawdziwych mężczyzn”. Mam tu na myśli takie dyscypliny jak na przykład: wyścigi samochodowe, loty narciarskie, boks, wspinaczka górska, skoki spadochronowe itd. Są one rzeczywiście efektowne i robią na nas wrażenie, ale uważam, że nikt nie ma prawa narażać własnego życia tylko po to, by sprawić innym radość. Słyszy się natomiast o coraz większej liczbie wypadków, w których życie tracą, lub o mały włos straciliby, nie tylko sportowcy, ale co gorsze widzowie, jak to bywa np. na wyścigach samochodowych.


Kiedy się rozważa kwestię, czy sport oznacza zdrowie, musi się wziąć pod uwagę problem środków) dopingujących, które zakłócają naturalne funkcje organizmu i zmuszają organizm do osiągnięcia czegoś, czego normalnie nie jest w stanie osiągnąć. Z pewnością nie czyni to człowieka zdrowszym. Poza tym nie można być w tym przypadku mowy o grze fair play, która jest podstawowym założeniem rywalizacji sportowej.


Nie chciałbym zostać źle zrozumiana, nie jestem przeciwna uprawianiu sportu. Uważam to naprawdę za zdrowe, jeśli celem jest dobre samopoczucie i przyjemność a nie pieniądze i coraz większe osiągnięcie, które przeciążają ludzki organizm.
 

*Die Beiträge sind oft polemisch und spiegeln NICHT die Meinung der Autorin des Blogs

PDF tutaj