Najlepsza przyjaciółka - wypracowanie


 


Die beste Freundin (Ein Muster eines Aufsatzes)
 
Jeder von uns möchte eine gute Freundin, oder einen guten Freund haben, denn eine echte Freundschaft dauert das ganze Leben lang. 
 
Meine beste Freundin kenne ich seit über  zehn Jahren. Wir haben zusammen den Kindergarten und dann die Grundschule besucht. Jetzt sitzen wir beide in derselben Bank in dem Lyzeum. In unserer Freizeit gehen wir schwimmen, tanzen oder wir sehen uns Filme an. Wir lesen beide auch die gleichen Bücher und interessieren uns für Tennis. Wir verstehen einander sehr gut.
 
Welche Charakterzüge sind mir bei meiner Freundin besonders wichtig? Sie ist vor allem ehrlich und vertrauenswürdig. Ich teile mit ihr jedes Geheimnis und ich weiß, dass sie das niemandem weitererzählt. Ich kann sie jederzeit um Hilfe bitten und ich bin sicher, dass sie mir immer beisteht. Sie lässt mich nie im Stich, wenn ich Probleme habe. Sie ist immer bereit mich zu trösten, wenn ich weine. Sie sagt mir die Wahrheit, obwohl sie manchmal bitter oder traurig ist. Sie lügt nicht.
 
Meine Freundin gehört zu meiner Familie und nimmt an allen Familienfesten teil. Sie ist für mich wie meine Schwester.


Najlepsza przyjaciółka (Wzór wypracowania)
 
Każda z nas chciałaby mieć dobrą przyjaciółkę albo dobrego przyjaciela, ponieważ prawdziwa przyjaźń trwa całe życie. 
 
Moją najlepszą przyjaciółkę znam od ponad dziesięciu lat. Chodziłyśmy razem do przedszkola a później do szkoły podstawowej. Teraz siedzimy razem w jednej ławce w liceum. W naszym wolnym czasie chodzimy na basen, potańczyć lub oglądamy filmy. Czytamy te same książki i interesujemy się tenisem. Rozumiemy się wzajemnie bardzo dobrze.
 
Jakie cechy charakteru mojej przyjaciółki są dla mnie ważne? Przede wszystkim jest szczera i godna zaufania. Dzielę się z nią każdą tajemnicą i wiem, że nikomu nie powie. Mogę ją w każdej chwili poprosić o pomoc i jestem pewna , że mnie wesprze. Nie zostawi mnie nigdy na lodzie, kiedy mam problemy. Zawsze jest gotowa mnie pocieszyć, kiedy płaczę. Mówi mi prawdę, chociaż jest ona czasem gorzka i smutna. Nie kłamie.
 
Moja przyjaciółka należy do mojej rodziny i bierze udział we wszystkich uroczystościach rodzinnych. Jest dla mnie jak siostra. To jest przyjaźń na całe życie.