słówko 31 "źle"


 

Er ist falsch abgebogen.


Übersetze bitte. Przetłumacz.

1. Zegarek mi źle chodzi.
2. Źle to podsumował. (zły wniosek)
3. Źle to podsumował.
4. To nie wygląda źle.
5. Źle wybrał.
6. Co zrobiłem źle?
7. Może źle mnie pan zrozumiał.
8. Źle skręciłeś.
9. Źle to policzyłeś.
10. Nieźle!
11. Jest źle wychowany.
12. Jest źle.
13. Nie jest tak źle.
14. Partia źle wypadła w wyborach.
15. Proszę mnie źle nie zrozumieć.
16. Źle to państwo odbierają.
17. Źle z nim.
18. Nie jest aż tak źle.
19. Nie wiodło jej się źle.
20. To światło źle wpływa na moje oczy.
21. To może się źle skończyć.
22. źle wynagradzany
23. źle się z kimś obchodzić
24. mówić o kimś źle


Antworten Odpowiedzi

1. Meine Uhr geht falsch.
2.  Er hat falsche Schlüsse gezogen.
3. Er hat es falsch interpretiert.
4. Das sieht nicht schlecht aus.
5. Er hat eine schlechte Wahl getroffen.
6. Was habe ich falsch gemacht?
7. Vielleicht haben Sie mich falsch verstanden.
8. Du bist falsch abgebogen.
9. Du hast es falsch zusammengezählt.
10. Nicht schlecht!
11. Er hat keine Manieren.
12. Das ist schlimm.
13. Wir sind nicht so schlimm dran.
14. Die Partei war bei den Wahlen nicht besonders erfolgreich.
15. Verstehen Sie es nicht falsch.
16. Das verstehen Sie falsch.
17. Es ist schlimm mit ihm.
18. Es ist nicht so schlimm.
19. Sie hielt/ machte sich nicht schlecht.
20. Das Licht tut meinen Augen schlecht.
21. Das riecht nach Problemen.
22. schlecht bezahlt
23. jn schlecht behandeln
24. über jn schlecht reden
Sie hat es falsch zusammengezählt.