Karikatur BND

 


 

 BND*-Gesetz

Karikatur: Harm Bengen

*Bundesnachrichtendienst – agencja wywiadowcza utworzona w Republice 

Federalnej Niemiec w 1956 roku