Zdania do tłumaczenia - dzień powszedni

 

Zdania do tłumaczenia - dzień powszedni (Alltag)

 

1.   Dopiero co otrzymałem twoją wiadomość.

2.   Pan Süß właśnie opuścił biuro.

3.   Każda liczba jest albo parzysta, albo nieparzysta.

4.   Zdążyłem w ostatnim momencie.

5.   To jest właśnie to! Właśnie o to chodzi!

6.   Już przecież idę!

7.   Masz nową dziewczynę? No powiedzże wreszcie!

8.   No pośpiesz się!

9.   Nie martw się tak o mnie. Jakoś to będzie.

10.  Jeszcze zobaczysz. Jakoś się uda.

 

Odpowiedzi

 

1.   Ich habe soeben erst deine Nachricht bekommen.

2.   Herr Süß hat das Büro soeben verlassen.

3.   Jede Zahl ist entweder gerade oder ungerade.

4.   Ich habe es gerade noch geschafft.

5.   Das ist es ja gerade! Gerade darum geht es ja!

6.   Ich komme ja schon!

7.   Hast du eine neue Freundin? Na, sag schon!

8.   Nun mach schon!

9.   Mach dir nicht so viele Sorgen um mich. Das wird schon (werden).

10.  Du wirst schon sehen. Es/Das wird schon klappen.

 

 PDF tutaj