matura - opis obrazka, zwroty


Opis obrazka powinien zawierać trzy podstawowe elementy:

Kto jest na obrazku?
Gdzie się znajduje?
Co robi?
Przydatne zwroty:

1. Auf dem Bild/ Foto sehe ich/ gibt es ... - Na obrazku widzę/ znajduje/ą się ...

 Auf dem Bild sehe ich einen Jungen - Na obrazku widzę chłopca.

 Auf dem Bild ist eine Familie zu sehen.

 Das Bild zeigt … – Obrazek pokazuje …

2. Vorne befindet/ befinden sich - Na pierwszym planie znajduje/ą się 

 im Vordergrund – na pierwszym planie

3. im Hintergrund – na drugim planie

4. Im Hintergrund/Hinter gibt es ... - Z tyłu znajduje/ą się ...

5. In der Mitte/ links/ rechts/ oben/ unten befindet sich ... – W środku/ po lewej/ po prawej/

  u góry/ na dole znajduje się …

6. Das Bild stellt ... dar. - Obrazek przedstawia...

 Auf dem Foto werden drei Personen dargestellt. – Na obrazku są przedstawione trzy osoby.

7. Der Junge sieht … aus. - Chłopiec wygląda na …

8. Die Personen auf dem Bild scheinen ... zu sein. – Osoby na obrazku wydają się być ...

9. Auf dem Foto wird eine schöne Landschaft gezeigt. - Na zdjęciu jest pokazany krajobraz.

10. Wahrscheinlich … – Prawdopodobnie …

Ich vermute … – Przypuszczam …

11. Ich glaube/ meine / finde …. – Sądzę…

Meiner Meinung nach ... - Moim zdaniem ... 


PDF hier


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen