skróty na blogu - Abkürzungen auf dem Blog

A = Akkusativ biernik
AB = Arbeitsblatt arkusz pracy
b. = bardzo sehr
B = Beispiel  przykład
bzw. = beziehungsweise względnie wzgl. 
czas. = czasownik/czasowniki Verb
czeg. = czegoś
cz. = część Teil
ćw = ćwiczenie Übung
D = Dativ celownik 
dosł. = dosłownie wörtlich
e = die
et = etwas coś
f. = die
f = fest = untrennbar nierozdzielny (o czasowniku) np. übersteigen, überstieg, überstiegen
Fluch = Schimpfwort przekleństwo
G = Genitiv dopełniacz
+ h = z czasownikiem posiłkowym haben 
I = Idiom = idiomatische Ausdrücke idiom
jd = jemand ktoś
j. = język  Sprache
jw = jak wyżej wie oben
jm = jemandem
jn = jemanden
js = jemandes
k = kein
kog. = kogoś jemanden
kom. = komuś jemandem
K = Konjunktiv tryb przypuszczający
lm = liczba mnoga Plural
Lös. = Lösung rozwiązanie
m. = der
n. = das
np. = na przykład zum Beispiel
o = obraźliwie beleidigend
o. = ohne bez
P = Passiv tryb przypuszczający
pej. = pejortiv pejoratywny
Pl = Plural liczba mnoga
pot. = potocznie umgangssprachlich
Prä. = s Präfix (en) - przedrostek np. vorladen
przysł = przysłowie Sprichwort
R = r Refrein refren
r - der
s = das
+ s = z czasownikiem posiłkowym sein
s. = sehr bardzo
scherz. = scherzhaft żartobliwie
Schlüssel = klucz
Sg = Singular liczba pojedyncza
T. = Teil część
tzw. = tak zwana
Üb. = Übung ćwiczenie
ugs = ugs. = umgangssprachlich potocznie
va. = veraltet przestarzałe
V. = Video 
v = vulgär wulgarnie
w. o. = wie oben jak wyżej
w. z. = wyraz zaskoczenia
z. B. = zum Beispiel na przykład

* = Verben aus der Wortschatzliste zur Prüfung Zertifikat Deutsch - Czasowniki z listy słownictwa do egzaminu Zertifikat Deutsch (poziom B1)

Kolorem

A) zielonym zaznaczam czas. zwrotne z dopełnieniem zaimkowym w bierniku z. B. sich (A) zerbrechen  
B) a niebieskim czas. zwrotne z dopełnieniem zaimkowym w celowniku  z. B. sich (D) ausbeißenKeine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen