fallen

fallen er fällt, fiel, gefallen + s - spadać, spaść

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Nikt się od razu mistrzem nie rodzi.

1. Die Preise für Fleisch fallen. Ceny mięsa spadają.
2. Die Temperatur fällt ständig. Temperatura maleje. 
3. fallen lassen - s Laub opadać, spadać Projekt zrezygnować 
Die Blätter lassen im Herbst von den Bäumen fallen. Jesienią spadają liście z drzew.
Pass auf, das ist ein teures Glas. Lass es bitte nicht fallen.  
Ostrożnie, ta szklanka jest droga. Tylko, aby nie spadła.
die Maske fallen lassen - odsłaniać prawdziwe oblicze
4. Heute sind 10 cm Schnee gefallen. Dzisiaj spadło 10 cm śniegu.
5. Der Ball ist in den See gefallen. Piłka wpadła do jeziora.
6. Sonnenstrahlen fallen auf den Weg. Promienie słońca wpadają na drogę.
7. Mein Geburtstag fällt auf einen Samstag. Moje urodziny wypadają w sobotę.
8. jm in den Arm/in die Arme fallen - paść kom. w ramiona
Sie fiel ihm vor Freude in den Arm. Z radości padła mu w ramiona.
9. jm leicht\schwer fallen - łatwo\trudno kom. przychodzić

Es fällt mir schwer, das zu sagen. Z trudem muszę to powiedzieć.
Das Sprachenlernen fällt ihr leicht. Nauka języków przychodzi jej łatwo.
10. Entscheidung fallen - podjąć decyzję
Die Entscheidung ist gefallen. Decyzja zapadła.
11. durch die Prüfung fallen - oblać egzamin
12. fallen über A - potykać się o coś
Das Kind fällt über einen Stein. Dziecko potknęło się o kamień. 
13. in Ohnmacht fallen - zemdleć
14. nicht auf den Kopf gefallen sein - być nie w ciemię bitym 
15. aus allen Wolken fallen - być kompletnie zaskoczonym
16. ins Wort fallen - wpadać w słowo
17. in die Hände fallen - wpaść w ręce
18. zur Last fallen - być dla kog. ciężarem
19. ins Wasser fallen - spełznąć na niczym
20. mit der Tür ins Haus fallen - walić prosto z mostu; wyrwać się jak filip z konopi
 
Übersetze mal. Przetłumacz.
Nauka przychodzi mu łatwo.
Tej kobiecie spadł włos na czoło.
Kursy akcji spadły. 
Jego urodziny wypadają w sobotę.
Ceny mleka spadają.
Tom padł w ramiona przyjacielowi.
Jeśli nie będziesz się uczył, oblejesz egzamin.
Jej babcia potknęła się o kamień.
W nocy temperatury znacznie spadły. 
Nie przerywaj mi. Ciągle wpadasz mi w słowo (I).
Teo wpadł w ręce szantażystki. (I)
Długa wizyta może stać się łatwo dla kogoś ciężarem. (I)
Gra spełzła na niczym. (I)
Ona wali zawsze prosto z mostu. (I)
Temperatura spadła poniżej 0.
Paul był kompletnie zaskoczony (I), jak przeczytał rachunek telefonu komórkowego. 
Do pokoju wpada mało światła z powodu gęstych liści na drzewach przed oknem.

Lös. 
Das Lernen fällt ihm leicht. 
Das Haar fiel der Frau in die Stirn.
Die Aktien sind gefallen.
Sein Geburtstag fällt auf einen Samstag.
Die Preise für Milch fallen. 
Tom ist seinem Freund in den Arm gefallen. 
Wenn du nicht lernst, fällst du durch die Prüfung.
Ihre Oma fiel über einen Stein.
Die Temperaturen in der Nacht sind deutlich gefallen.
Unterbrich mich nicht immer. Du fällst mir dauernd ins Wort.
Teo fiel einem Erpresser in die Hände.
Langer Besuch kann einem leicht zur Last fallen.
Das Spiel ist ins Wasser gefallen.
Sie fällt immer gleich mit der Tür ins Haus.
Die Temperatur ist unter den Gefrierpunkt gefallen.
Paul fiel aus allen Wolken, als er die Handyrechnung gelesen hat.
Durch das dichte Laub der Bäume vor dem Fenster fällt nur wenig Licht ins Zimmer. 

skróty - Abkürzungen hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen