fahren mit Präfixen C1

Wie bist du so schnell hierher gekommen? – Peter hat mich gefahren. 
"Fahren" łączy się z haben gdyż zawieźć (kogo?) wymaga biernika  i jest to czas. przechodni.

abfahren - odjeżdżać
sich abfahren + h Reifen zużywać się
anfahren + s ruszać z miejsca losfahren,
anfahren + h potrącić anstoßen, zbesztać schelten, wjeżdżać zum Ziel nehmen
auffahren auf A najechać na kog./coś kollidieren mit, dicht podjeżdżać blisko näher heranfahren,
unieść się wütend werden
dicht auf seinen Vordermann auffahren + s podjechać blisko do samochodu przed sobą
aus dem Schlaf auffahren + s zerwać się ze snu
ausfahren - Ware rozwozić ausliefern
befahren -  Straße przejeżdżać
durchfahren + s  jechać nie zatrzymując się, + durch + h przejeżdżać przez coś
durchfahren + h Gegend przejeżdżać; jn Gedanke przemknąć, jn Schreck ogarniać kog.
einfahren - Zug wjeżdżać na dworzec, Schiff zawijać do portu
jm entfahren - Schimpfwort wyrwać się komuś
erfahren + h von dowiedzieć się 
festfahren + s im Schnee ugrzęznąć, Verhandlungen stanąć w martwym punkcie
sich festfahren + h z. B. Das Auto hat sich im Sand festgefahren. Auto ugrzęzło w piachu.

fortfahren mit +h oder +s kontynuować 
losfahren - ruszać
überfahren + h Tier przejechać anfahren, Stoppschild przejechać nicht beachten
umfahren - Schild najechać na, Person potrącić
umfahren + h Stadt objeżdżać
verfahren - Geld wydać pieniądze na jazdę np. taksówką; zużywać; postępować, obejść się z kimś np. łagodnie/surowo
sich verfahren + h  zgubić się
vorfahren - jechać przodem 
jm widerfahren - Unglück przytrafić się komuś, spotkać kogoś
zurückfahren - wracać 
zusammenfahren - zderzyć się 

Powyższe czas. łączą się w czasie Perfekt z sein. Odstępstwa zaznaczyłam + h

Übersetze bitte.
Pospiesz się. Pociąg zaraz odjeżdża.
Od kogo się to dowiedziałaś?
Pijany kierowca potrącił dziecko.
Pan Tau każdego ranka rozwozi gazety rowerem.
Po tej ulicy nie mogą przejeżdżać tiry.
Kiedy wreszcie wyruszymy? - Jak tylko pojawi się tato.
On zawsze się unosi, jeśli się go denerwuje.
Jutro będziemy kontynuować negocjacje.
Przed naszymi drzwiami zostało przejechane jakieś zwierzę.
Jakiś tir zderzył się dzisiaj z busem.
Ponieważ Udo jeździł w nocy rowerem bez świateł, to został potrącony przez auto.
Dlaczego tak zrugałeś Teo?
Gdy jest gołoledź, to trzeba ostrożnie wjeżdżać pod górę.
W wypadku na oblodzonej drodze zderzyło się 6 samochodów.
Nie podjeżdżaj tak blisko.
Uli znowu przytrafiło się nieszczęście.
Jechałam przez całą noc.
Musieliśmy przejechać całe miasto.
Za chwilę na tor 4 wjedzie Intercity z Bonn
Tim przejechał na czerwonym świetle.

Lös.
Beeil dich! Der Zug fährt gleich ab.
Von wem hast du das erfahren?
Der Betrunkene hat ein Kind angefahren.
Herr Tau fährt jeden Morgen die Zeitung mit seinem Fahrrad aus.
Diese Straße darf nicht von Lastwagen befahren werden.
Wann fahren wir denn endlich los? – Sobald Papa da ist.
Er fährt immer gleich auf, wenn man ihn ärgert.
Morgen werden wir mit den Verhandlungen fortfahren.
Vor unserer Haustür wurde ein Tier überfahren.
Ein Lkw ist heute mit einem Bus zusammengefahren.
Da Udo nachts ohne Licht Fahrrad fuhr, wurde er von einem Auto angefahren.
Warum fuhrst du Teo so an?
Bei Glatteis auf der Straße muss man an einem Berg vorsichtig anfahren.
Bei dem Unfall auf vereister Straße sind 6 Autos aufeinander aufgefahren.
Fahr nicht so dicht auf!
Uli widerfuhr wieder ein Unglück.
Ich bin die ganze Nacht durchgefahren.
Wir mussten die ganze Stadt durchfahren.
Der Intercity aus Bonn fährt in Kürze auf Gleis 4 ein.
Tim hat die rote Ampel überfahren.

Übersetze bitte.
Za 10 minut odjeżdża następny pociąg
O mały włos przejechałby psa. 
Z gniewu wyrwało mu się przekleństwo. 
Auto ugrzęzło w śniegu.
Te opony do samochodu rajdowego są całkowicie zużyte.
Odjechałem ostrożnie z liną holowniczą.
Teo kontynuował swój wykład.
Uważaj, abyś nie pomylił drogi.
Dziecko zostało zjechane przez swoją mamę. 
Podczas parkowania nie zauważył znaku drogowego i uderzył w niego.
W godzinach szczytu lepiej jest objechać miasto, aby nie utknąć w korku.

Lös. 
Der nächste Zug fährt in 10 Minuten ab.
Beinahe hätte er einen Hund überfahren.
Vor Zorn ist ihm ein Schimpfwort entfahren.
Das Auto hat sich im Schnee festgefahren.
Die Reifen des Rennwagens sind völlig abgefahren.
Ich fuhr mit dem Abschleppseil vorsichtig ab.
Teo ist mit seinem Vortrag fortgefahren.
Pass auf, dass du dich nicht verfährst! 
Das Kind wurde von seiner Mutter heftig angefahren.
Er hat beim Einparken ein Straßenschild nicht gesehen und es umgefahren. 
Im Berufsverkehr ist es besser, die Stadt zu umfahren, um nicht im Stau stecken zu bleiben.
 
Idiomy
Er fährt leicht aus der Haut. Er wird schnell wütend.
Mit ihren Ratschlägen bin ich immer gut gefahren. Mit ihren Ratschlägen habe ich immer gute Erfahrungen gemacht.
Was ist denn in dich gefahren? Warum verhältst du dich so komisch?

Absolutnie najważniejsze informacje o czas. fahren, poziom B1, PDF do pobrania tutaj 

Ćwiczenie fahren B1 hier

skróty - Abkürzungen hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen