Co trzeba wiedzieć o czasowniku fahren?


Aleksander Łukomski
https://www.salon24.pl/u/aussie/320608,wakacje-rysunek

fahren er fährt fuhr gefahren + s/h jechać

Uwe fährt nach Warschau. Uwe jedzie do Warszawy.

Mia hat mich gefahren. Mia mnie zawiozła.

Czasownikiem posiłkowym jest czas. haben, gdyż fahren – zawieźć wymaga biernika (kogo?) i jest czas. przechodnim.

Fährst du mit dem Auto oder mit dem Zug? Jedziesz autem czy pociągiem?


Absolutnie najważniejsze informacje o czasowniku fahren i jego przedrostkach, poziom B1, do pobrania tutaj   
Die absolut wichtigsten Informationen über das Verb fahren und seine Präfixe mit Beispielsätzen. Stufe B1 zum Herunterladen hier

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen