Co należy wiedzieć o czas. fallen?


Absolutnie najważniejsze wiadomości o czas. fallen. (Poziom B1/B2)


1. fallen + s er fällt, fiel, gefallen - spaść, spadać, wpadać

Die Preise für Milch fallen. Ceny mleka spadają.

Die Temperatur fällt ständig. Temperatura maleje.

Die Blätter fallen von den Bäumen.  Liście spadają z drzew. 

Ein Fest fällt auf einen Samstag. Święto wypada w sobotę.

           fallen über A - potknąć się o coś

Eva fällt über einen Stein. Ewa potknęła się o kamień.

           jm leicht\schwer fallen - łatwo\trudno przychodzić

Das Lernen fällt ihr leicht. Nauka przychodzi jej łatwo.

2. jm auffallen - rzucić się w oczy

Ist dir nichts aufgefallen? Nic ci nie rzuciło w oczy?

3. ausfallen - wypaść

Der Unterricht ist ausgefallen. Lekcja wypadła.

4. jm einfallen - przychodzić na myśl, Name przypominać sobie

Mir ist keine Antwort eingefallen. Żadna odpowiedź nie przyszła mi na myśl.

Mir fällt ihr Name nicht mehr ein. Nie przypominam sobie jej nazwiska.

Was fällt dir ein? = Was erlaubst du dich? Na co ty sobie pozwalasz?

5. jm gefallen

Wie gefällt dir mein Auto? Jak ci się podoba moje auto?

6. sich D gefallen lassen - pozwalać na coś

Das lasse ich mir nicht gefallen! Nie pozwolę sobie na to!


skróty - Abkürzungen hier 
Beitrag  PDF hier
eine Übung hier  
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen