Jak budować poprawnie zdania? cz.2

2. Rodzaje dopełnienień:

dop. bliższe w bierniku (Akkusativ)
dop. dalsze w celowniku (Dativ)
dop. w dopełniaczu (Genitiv)
dop. z przyimkiem

3. Kolejność dopełnień w zdaniu:

Dop. w bierniku (A) stoi po dop. w celowniku (D), gdy obydwa są rzeczownikami.
Ich schenke meiner Schwester ein Hemd.                   

Dop. w bierniku (A) stoi przed dop. w celowniku (D), gdy obydwa są zaimkami.
Ich schenke es ihr.

Dop. wyrażone zaimkiem stoi przed okolicznikiem.
Ich schenke ihr heute ein buntes Kleid.

Dop. wyrażone rzeczownikiem z rodzajnikiem nieokreślonym stoi po okoliczniku.
Kai schrieb am Abend eine kurze E-Mail.

Kolejność dopełnień może zależeć również od tego, czy mówiący chce uwypuklić jakąś informację.

dop. - dopełnienie = s Objekt

część 1 tutaj

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen