Co trzeba wiedzieć o czasowniku gehen?

Absolutnie najważniejsze wiadomości o czas. gehen i jego przedrostkach. Poziom B1

1. gehen ging gegangen + s

Ich gehe lieber zu Fuß. Chętnie pójdę na pieszo.

Das geht leider nicht, denn ich fahre nach Bonn. Niestety, ale nie da rady, ponieważ jadę do Bonn.

2. angehen - rozpocząć się; Lampe świecić, działać; Sache - sprawa dotyczyć, obchodzić

Der Film geht um 19 Uhr an. Film rozpoczyna się o 19.

Die Schule geht morgen wieder an. (nach den Ferien) Jutro rozpoczyna się szkoła.

Das Licht geht wieder an. Światło znów świeci.

Der Fall geht mich nichts an.  Ta sprawa mnie nie dotyczy/obchodzi.

 3. ausgehen - wychodzić, kończyć się

Gehen wir heute aus? Wyjdziemy dzisiaj?

Der Film ging gut aus. Film skończył się dobrze.

Das Obst ist ausgegangen. Owoce się skończyły.

4. losgehen - ruszać w drogę, rozpoczynać

            Wann gehen wir los? Kiedy ruszymy?

Das Spiel geht um 20 Uhr los. Mecz rozpoczyna się o 20.

5. spazieren gehen - spacerować

Ich treibe keinen Sport, aber ich gehe viel spazieren. Nie uprawiam sportu, ale dużo spaceruję.

Ponadto:

es geht + um A - chodzić o

Worum geht es? O co chodzi? 

Es geht um dein Auto. Chodzi o twoje auto.

PDF do pobrania tutaj

s = sein
A = Akkusativ 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen