steigen mit Präfixen

absteigen von schodzić z, vom Fahrrad zsiąść z, in einer Pension zatrzymywać się w, in die zweite Liga spadać
Wir steigen ins Tal ab. Schodzimy do doliny.
die Absteige - obskurny hotel

ansteigen - Weg wznosić się, Preis Temperatur wzrastać

aufsteigen - Ballon wznosić się, Nebel unosić się, auf ein Pferd wsiadać na, zum Gipfel wspinać się, + zu awansować
Der Nebel steigt langsam auf. Mgła unosi się powoli.
Nach einem langen Moment sind in ihr Zweifel aufgestiegen. Jej wątpliwości wzrosły po dłuższej chwili.
Letztes Jahr ist Ben zum Schuldirektor aufgestiegen. W ubiegłym roku Ben awansował na dyrektora szkoły.

aussteigen -  aus dem Zug wysiadać, aus dem Projekt rezygnować, wycofać się

besteigen + h - Turm, Leiter, Gerüst wejść, wchodzić,  Fahrrad, Fähre wsiadać
Wer hat als Erster den Berg bestiegen? Kto wszedł na górę jako pierwszy?

einsteigen - in ein Auto wsiadać do, in die Politik angażować się w politykę

übersteigen + h Zaun wspinać się na, Kräfte przerastać (fest)
Der Film hat meine Erwartungen weit überstiegen.

umsteigen - in den Bus\aufs Fahrrad przesiąść się (k. reflexives Verb)
Du musst in Bonn in einen anderen Zug umsteigen. W Bonn musisz się przesiąść do innego pociągu.

zusteigen - dosiąść się

Sport: aufsteigen awansować absteigen spadać 

Redensarten
auf dem absteigenden Ast sein - Gesundheit podupaść (auf dem aufsteigenden ... - polepszyć się)
der Erfolg steigt jm zu Kopf - sukces uderza kom. do głowy
Der Wein ist ihr zu Kopf gestiegen. Wino uderzyło jej do głowy.
hinter et steigen - zrozumieć coś
steigen - stattfinden
Am Samstag steigt die Fete bei Ben. W sobotę jest impreza u Bena.

Übersetze bitte.
Ulli wsiadł na rower i jest już 2 godziny w drodze.
W ciągu 7 godzin zszedł alpinista ze szczytu.
Ela wysiada z pociągu, gdyż pomyliła peron.
(Konduktor) Czy ktoś się tutaj dosiadł?
Próbujemy wsiąść do przepełnionego autobusu.
Alpiniści wspięli się na szczyt w ciągu 6 godzin.
Tom zsiadł z roweru i przewrócił się.
Drużyna spadła w zeszłym sezonie do drugiej ligi.
Turyści zeszli z góry w ciemnościach przez las.
Jeździec zsiadł z konia a chłopiec wsiadł na niego.
Ze względu na ochronę środowiska wiele osób przesiada się na rowery.
Ewa zatrzymała się w 3 gwiazdkowym hotelu.
Kogut wchodzi na kurę.
Cena urlopu przekracza nasze finansowe możliwości.
Proszę zejść z roweru, to jest chodnik.
Ten kto wystąpił z sekty, ma często za sobą wiele lat izolacji i manipulacji.
Gdzie musimy wysiąść? Po następnym przystanku.
Po pięciu latach Jan awansował na dyrektora.
Jeśli ta droga dalej będzie się tak ostro wznosić, to jutro będę mieć porządne zakwasy. 

Lös.
Ulli stieg auf das Fahrrad auf und ist schon 2 Stunden unterwegs.
Der Bergsteiger stieg in 7 Stunden vom Gipfel ab.
Ella steigt aus dem Zug aus, weil sie einen Bahnsteig verwechselte.
(Schaffner) Ist hier noch jemand zugestiegen?
Wir versuchen in den überfüllten Bus einzusteigen.
Die Bergsteiger sind in 6 Stunden zum Gipfel aufgestiegen.
Tom ist vom Fahrrad abgestiegen und dann stürzt er.
Die Mannschaft stieg in der letzten Saison in die zweite Liga ab.
Die Touristen stiegen im Dunkeln durch den Wald vom Berg ab.
Der Reiter ist vom Pferd abgestiegen und der Junge hat es bestiegen.
Wegen des Umweltschutzes steigen viele Menschen auf Fahrräder um.
Eva ist in einem 3-Sterne-Hotel abgestiegen.
Der Hahn besteigt die Henne.
Der Preis eines Urlaubs übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten.
Steigen Sie bitte vom Fahrrad ab, das ist ein Gehweg.
Wer aus einer Sekte ausstieg, hat oft viele Jahre der Isolation und Manipulation hinter sich.
(im Bus) Wo müssen wir aussteigen? - An der übernächsten Haltestelle.
Nach 5 Jahren stieg Jan in der Firma zum Geschäftsführer auf.
Wenn der Weg weiterhin so steil ansteigt, dann habe ich morgen einen ordentlichen Muskelkater.

Ein Witz Polizist: "Könnten Sie bitte aus dem Fahrzeug steigen?" Ich: "Bin zu betrunken. Kommen Sie rein!"
skróty - Abkürzungen hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen