Rodzaje zdań

r Satz Pl Sätze - zdanie


Attributsatz
Ausrufesatz
Bedingungssatz
Behauptungssatz
einfacher Satz
Finalsatz
Fragesatz
Kausalsatz
Komparativsatz
Konditionalsatz
Konsekutivsatz
Konzessivsatz
Lokalsatz
Modalsatz
Nebensatz
Objektsatz
Relativsatz
Subjektsatz
Temporalsatz
Satz mit der mehrteiligen Konjunktion


zdanie przydawkowe
z. wykrzyknikowe
z. warunkowe
z. oznajmujące
z. proste
z. celowe
z. pytające
z. okolicznikowe przyczyny
z. porównawcze
z. warunkowe
z. skutkowe
z. przyzwalające
z. okolicznikowe miejsca
z. okolicznikowe sposobu
z. poboczne
z. dopełnieniowe
z. przydawkowe
z. podmiotowe
z. okolicznikowe czasu
z. ze spójnikiem wieloczłonowym


z. = zdanie

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen