der Flirt

r Augensex - flirt Flirt; heftiger Blickkontakt
Ich gehe auf Anmachttour. Idę na podryw.
Ist es in Ordnung, wenn ich mich zu Ihnen setze? Czy mogę się do pani przysiąść?
Ich habe Sie hier vorher nie gesehen. Nigdy przedtem pani tutaj nie widziałem.
Sind Sie allein hier? Czy jest pani tutaj sama?
Sie haben ein wunderschönes Lächeln. Ma pani piękny uśmiech.
Ich hoffe, ich störe nicht, aber ... Mam nadzieję, że nie przeszkadzam, ale ...
Entschuldigung, kann ich Sie etwas fragen? Przepraszam, czy mogę pana o coś zapytać?

Worauf hättest du Lust? Na co miałbyś ochotę?
Welche Art von Musik magst du? Jaką muzykę lubisz?
Hättest du Lust den neuen Film zu sehen? Czy miałbyś ochotę obejrzeć ten nowy film?
Welche Uhrzeit würde dir passen? O której godzinie pasowałoby ci?
Ich werde dich gerne wiedersehen. Chętnie bym cię znowu zobaczyła.
Sollen wir mal an einem Abend zusammen essen gehen? Może wybierzemy się któregoś wieczoru na kolację?
Es war wirklich schön, dich kennenzulernen. Bardzo miło było cię poznać.

Ich wollte bald gehen. Niedługo będę się zbierać.
Willst du schon gehen? Już chcesz iść?
Ich wollte auch gerade gehen. Też chciałem wychodzić.
Ich gehe in dieselbe Richtung. Idę w tym samym kierunku.
Darf ich dich zu einem Drink einladen? Czy mogę cię zaprosić na drinka?
Du siehst sehr gut aus. Bardzo ładnie wyglądasz.

Dein Outfit ist cool. Twój strój jest świetny.
Die Farbe steht dir wirklich gut. Naprawdę dobrze ci w tym kolorze.
Das ist köstlich\lecker. To jest pyszne.
Es ist großartig. To jest wspaniałe.
Es ist schön. To jest piękne.
Sie sind so freundlich. Pani jest taka miła.
Danke, dass du die Zeit für mich genommen hast. Dziękuję, że znalazłaś dla mnie czas.
s Outfit (s s) - strój
autor: Aleksander Łukomski
http://www.radiownet.pl/publikacje/idioms-the-heart-of-darkness

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen