laden mit Präfixen

abladen - Holz vom Wagen wyładować ausladen, Schiff rozładować entladen, Schuld zwalić
Die Mitarbeiter laden die Kohlen vom Wagen ab. Pracownicy rozładowują węgiel z auta. Sie nehmen sie herunter.\Sie leeren den Wagen.
Tom lädt immer die Schuld auf die anderen ab.
seinen Kummer abladen - zwierzyć się ze swoich trosk
seinen Ärger abladen - wyładować swoją złość

aufladen auf A - Kisten ładować auf et laden; Batterie ładować
Ich muss meine Autobatterie aufladen, sie ist leer. Muszę naładować akumulator. Jest rozładowany.
jm aufladen - Arbeit Schuld Verantwortung zwalić na aufbürden
Da hat dir deine Frau aber ganz schön viel Arbeit aufgeladen.
sich aufladen - Batterie ładować się

ausladen - Möbel wyładować; cofnąć zaproszenie; ausladen ≠ einladen
Ich musste meine Gäste wieder ausladen. Ich musste die Einladung absagen.
jm die Tür weisen - wyprosić kogoś za drzwi

beladen - Tier Person obładowywać, mit viel Arbeit obciążać, Auto załadowywać
Das Schiff wird beladen.
Eva belud mich wieder mit ihren Sorgen.
sich beladen mit Schuld obarczać się winą
Sein Gewissen war lange mit Schuld beladen. 
schwer beladen - Auto ciężko załadowany

einladen zu - zum Essen\in ein Restaurant\zu sich zapraszać, Gepäck ładować

entladen = einen Lkw abladen leeren rozładować, entladen Batterie rozładować
sich entladen Akku rozładować się
sich entladen über D Gewitter zagrzmieć
sich entladen über A Zorn wyładowywać się na kimś

umladen - przeładować

überladen - Auto przeładować, przeciążać fest

überladen - przeładowany; Architektur przesadnie ozdobiony
Der Kran ist überladen. Dźwig jest przeładowany. 

verladen - umladen ładować, Tourist wykiwać

vorladen - als Zeuge wzywać jako świadka 
= Frau Huhn ist als Zeuge geladen. Sie muss als Zeuge vor Gericht erscheinen.
Der Staatsanwalt lud seinen ersten Zeugen vor. Prokurator wezwał swojego pierwszego świadka.

Übesetze bitte.
Üb. 1
Moja komórka jest rozładowana. Muszę ją naładować.
Auto jest w pełni załadowane.
Zapraszam was na moje urodziny.
Ostrożnie. Winda jest przeładowana.
Mia zwierzyła mi się ze swoich problemów.
Akumulator jest rozładowany. Muszę go naładować.
Akumulator się rozładował.
Gdzie możemy rozładować drewno? - Proszę przed drzwiami garażu.
Proszę, załaduj skrzynki do samochodu.
Sąd wezwał nowych świadków.
Akumulator jest słaby. Warsztat musi go naładować.
Złodziej wykiwał policję.

Lös. 1
Mein Handy ist aus. Ich muss es aufladen.
Das Auto ist voll beladen.
Ich lade euch zu meinem Geburtstag ein.
Vorsicht. Der Aufzug\der Lift ist überladen.
Mia lud ihre Sorge von mir ab.
Der Akku ist leer. Ich muss ihn aufladen.
Der Akku hat sich entladen.
Wo können wir Holz abladen? - Vor dem Garagentor bitte.
Lad schon mal die Kisten aufs Auto auf.
Das Gericht hat die neuen Zeugen vorgeladen.
Die Autobatterie ist schwach. Die Werkstatt muss sie aufladen.
Der Dieb hat die Polizei verladen.

Üb. 2
Tym urządzeniem może pan wygodnie naładować swój akumulator w domu.
Wyobraź sobie, że Lea zaprosiła mnie do siebie do domu.
Pijany Tim zwierzał się zawsze w knajpie ze swoich trosk.
Czy możesz załadować tą maszynę na przyczepę?
Nieprzyjemną pracę zrzucono na pilnego ucznia.
Skrzynki zostały rozładowane i przyniesione z furgonetki.
Olli jest przepracowany, ponieważ w ostatnim czasie bierze na siebie za dużo pracy.
Środki spożywcze musiały zostać przeładowane do innego tira.
Ben wyraził swój podziw dla jej stroju długim "ach".
Czy możesz rozładować auto i przynieść torby do domu?
W wieczór przed moimi imieninami dostałam taką wysoką gorączkę, że musiałam odmówić wszystkim gościom.

Lös. 2
Mit diesem Gerät können Sie Ihren Akku bequem zu Hause aufladen.
Stell dir vor, Lea lädt mich zu sich na Hause ein.
Seine Sorgen lud Tim beschwipst immer in einer Kneipe ab.
Kannst du die Maschine auf den Anhänger aufladen? 
Man lud dem fleißigen Lehrling die unangenehme Arbeit auf.
Die Kisten wurden ausgeladen und vom Kastenwagen geholt.
Olli ist übermüdet, denn er lädt sich in letzter Zeit zu viel Arbeit auf.
Die Lebensmittel mussten auf einen anderen Lkw umgeladen werden.
Tims Begeisterung für ihr Outfit entlud sich in einem langen "ach".
Kannst du bitte das Auto ausladen und die Tüten in die Wohnung bringen?
Am Abend vor meinem Namenstag bekam ich so hohes Fieber, dass ich alle Gäste wieder ausladen musste.

Ein Witz: Chuck Norris spielt GTA… Er tötet 20 Menschen, stiehlt 4 Autos und überfällt 3 Läden, während das Spiel lädt.

laden - Pistole, ładować Spiel Datei wczytywać 
s Ladegerät 

geladen sein - zornig sein
Meine Frau ist auf mich geladen. Moja żona jest na mnie zła. 
Die Stimmung ist geladen. Ärger droht.\Die Stimmung ist aufgeheizt. 
schwer beladen haben = schief betrunken haben - betrunken sein

Er hat zu viel geladen. Wypił za dużo.
Er hat schwer beladen. On jest pijany.
Er hat schief betrunken. jw

Aleksander Łukomski 
https://www.salon24.pl/u/aussie/323118,idiomy-18-martwa-natura-rysunek
skróty hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen