der Anruf T. I

Rozmowy telefoniczne w j. niemieckim
 
am Telefon hängen - wisieć na telefonie


źródło : http://www.radiownet.pl/publikacje/idiomy-polskie-xxix-wisiec-na-telefonie

rangehen - odebrać telefon
Geh bitte ran. Odbierz proszę t.
simsen - wysyłać SMS
Ist dein Telefon auf lautlos gestellt? Czy twój telefon jest wyciszony?
s Handy stummschalten - wyciszyć komórkę


Übersetze bitte. Przetłumacz.

1. Chciałbym rozmawiać z Amy.
2. Czy mogę coś przekazać?
3. Przepraszam, z kim rozmawiam?
4. W takim razie połączyłam się źle.
5. Pan wykręcił zły numer.
6. Pani się źle połączyła.
7. Nikt nie odbiera.
8. Połączenie jest zajęte.
9. Nie ma takiego numeru.
10. Mam nowy numer na komórkę.
11. Nie zapomnij do mnie zadzwonić.
12. Co pan przez to rozumie?
13. Muszę przesunąć wizytę.
14. Chciałabym odwołać wizytę. 
15. Do kiedy\której mogę zadzwonić?
16. Dzwoni telefon.
17. Pani Rot, telefon do pani.
18. Telefon nie działa.
19. Czekam na telefon.
20. Proszę odebrać telefon. 

Lös. 
 
1. Ich möchte Amy sprechen.
2. Kann ich etwas ausrichten?
3. Entschuldigung, mit wem spreche ich? 
4. Da bin ich ganz falsch.
5. Sie haben sich wohl verwählt.
6. Sie sind falsch verbunden.
7. Da meldet sich niemand.
8. Der Anschluss ist besetzt.
9. Kein Anschluss unter dieser Nummer.
10. Ich habe eine neue Handynummer.
11. Vergiss mich nicht anzurufen.
12. Wie meinen Sie das? 
13. Ich muss den Termin verschieben.
14. Ich möchte den Termin absagen.
15. Bis wann kann ich anrufen?
16. Das Telefon klingelt\läutet.
17. Frau Rot, ein Anruf für Sie.
18. Das Telefon ist gestört.
19. Ich erwarte einen Anruf.
20. Gehen Sie bitte ans Telefon.

Zusätzliche Vokabeln Dodatkowe słownictwo

e Taschendisco - głośna muzyka z komórki 
Ich bin unter der Nummer ... zu erreichen. Można mnie zastać pod numerem ...   
die Telefonitis haben - dużo rozmawiać przez t. übermäßig viel telefonieren
s Telefongespräch (e)s, Pl -e führen - prowadzić rozmowę telefoniczną
bimmeln - klingeln
s Telefon benutzen - skorzystać z telefonu
e Störung - zakłócenie

s Telefon abnehmen\ablegen - odebrać\odłożyć telefon
Lea nahm erst ab, nachdem es 5-mal geklingelt hatte. Lea odebrała dopiero, gdy 5-krotnie zadzwonił dzwonek. 

s Telefonat (e)s, Pl Telefonate - rozmowa telefoniczna
der Anruf (e)s, Pl Anrufe - jw
jn anrufen - zadzwonić do kog.
telefonieren mit - rozmawiać z kimś przez t.
sich verwählen - wybrać omyłkowo inny numer
s Handy s, Pl Handys - komórka

t. = telefon 
skróty - Abkürzungen hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen