finden mit Präfixen

auffinden - znaleźć coś
Der Schlüssel ist nirgendwo aufzufinden. Nigdzie nie można znaleźć klucza.

jn\et befinden für uważać za angemessen stosowne
Eva befindet ihre Leistungen für gut. Ewa uważa swoje umiejętności\osiągnięcia za dobre.
befinden über - decydować o
Darüber hat der Arzt zu befinden. O tym zadecyduje lekarz.
eine Frage befinden - rozstrzygać pytanie
sich befinden in D - znajdować się
Ihr Büro befindet sich im 5. Stockwerk. Jej biuro znajduje się na 5. piętrze.

empfinden - Liebe Kälte odczuwać, czuć
Ole empfindet Achtung vor älteren Menschen. Ole szanuje starsze osoby.
meinem Empfinden nach - w moim odczuciu

erfinden - Gerät wynaleźć, Geschichte wymyślić
frei erfunden sein - być wyssanym z palca;  Name Person fikcyjne

herausfinden - Ursache ustalić, doszukać się; + aus Person Ding znaleźć coś w dużej ilości czegoś, odkryć
Finde bitte heraus, wo Frau Aal wohnt. Ustal proszę, gdzie mieszka pani Aal.
Lena fand ihren Freund aus der Menge heraus. Lena znalazła swojego przyjaciela w tłumie.

stattfinden - odbywać się

vorfinden - Chaos, Person zastać

sich zurechtfinden in D - in einer Stadt (z)orientować się, vertraut werden połapać się, rozeznać się, (po)radzić sobie
Teo findet sich allmählich immer besser zurecht. Teo radzi sobie stopniowo coraz lepiej.

sich abfinden mit - pogodzić się z czymś

Idiome
sich auf dem Weg der Besserung befinden - wracać do zdrowia
das Pulver nicht erfunden haben - ktoś prochu nie wymyślił, nie być szczególnie inteligentnym
das Rad neu erfinden - ulepszyć, poprawić już coś istniejącego
Du brauchst das Rad nicht noch einmal zu erfinden.
Ich finde keine Worte. Nie wiem, co mam powiedzieć.
Zustimmung finden - spotkać się ze zgodą, akceptacją, aprobatą

Übersetze mal. Przetłumacz.
Wejście znajduje się po lewej stronie.
Nigdzie nie można znaleźć Tilla.
Dzięki znieczuleniu Ole nie czuje bólu.
Czy możesz mi pomóc? Nie mogę sobie poradzić.
Tą historię, to Wim tylko wymyślił.
Co sądzisz o tym domu? Podoba ci się?
Czy odkryłaś coś podejrzanego?
Długo trwało, zanim wdrożyłam się w nowej pracy.
Czy czujesz coś do niej?
Mój syn zawsze wynajdzie jakąś wymówkę.
Prawie nikt nie może się połapać w nowym prawie spadkowym.
Gdy wróciłam z urlopu, to w biurze zastało mnie dużo pracy.
Amy nie może pogodzić się z tym, że jej mąż choruje.
Pacjentka wraca do zdrowia. (I)
Leo jest miłym chłopcem, ale orłem to on nie jest (I).

Lös.
Der Eingang befinden sich auf der linken Seite.
Till war nirgends\nirgendwo zu finden.
Durch die Betäubung empfindet Ole keinen Schmerz.
Kannst du mir bitte helfen? Ich finde mich nicht zurecht.
Wim hat diese Geschichte nur erfunden.
Wie findest du das Haus? Gefällt es dir?
Fandest du etwas Verdächtiges heraus?
Es dauerte lang, bis ich mich in der neuen Arbeit zurechtfand.
Empfindest du etwas für sie?
Mein Sohn erfindet immer eine Ausrede.
In dem neuen Erbrecht findet sich doch kaum jemand zurecht.
Als ich aus dem Urlaub zurückkam, fand ich im Büro viel Arbeit vor.
Amy kann sich nicht damit abfinden, dass ihr Mann krank ist.
Die Patientin befindet sich auf dem Weg der Besserung.
Leo ist ein lieber Junge, aber das Pulver hat er nicht erfunden.

Ein Witz: Der Augenarzt nach der Untersuchung: " Wie haben sie eigentlich hierher gefunden?"

skróty - Abkürzungen hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen