Liebe 1

r Mix (- e) - mieszanka
Można usłyszeć: Schatz (skarbie) = baby, cheri, habibi (z j. arabskiego)
Das ist lieb von dir, dass du mir hilfst. To miło z twojej strony, że mi pomagasz.
Ida liebt es nicht, wenn ... Ida nie lubi gdy ...
Tu es mir zuliebe. Zrób to dla mnie.
Ich stehe auf dich. Podobasz mi się.
jn lieb haben - lubić kog.
Sie lieben sich. Kochają się.
e Verabredung - randka
s Liebesabenteuer - przygoda

e Jugendliebe - młodzieńcza miłość
e flüchtige Liebschaft - przelotna miłostka
Durch die Ferne wächst die Liebe. Miłość rośnie wraz z odległością.
Die Liebe wächst mit der Entfernung. jw.
e Liebesaffärre, Bettgeschichte - romans
s Liebesleben, Geschlechtsleben - życie seksualne
r Liebestöter - coś, co zniechęca w drugiej osobie do miłości
Liebe hegen gegen - darzyć miłością empfinden
e Liebe erklären - wyznać miłość
einen festen Freund haben - mieć chłopaka

r Liebeskummer - kłopoty sercowe, zawód miłosny
sich (D) jn aus dem Kopf schlagen - wybić sobie kog. z głowy
jm Liebschaften austreiben - wybić kom. amory z głowy
jm seine Liebe zuwenden - darzyć kog. miłością
js Liebe erwidern - odwzajemnić czyjąś miłość
unerwidert - nieodwzajemniony
Liebe erweisen - okazywać miłość
binden an sich A - przywiązywać do siebie 
sich binden an A - wiązać się z
mein süßes Lieb - moje najmilsze kochanie

e Beziehung - związek, festigen zacieśnić
e Beziehungskiste - problemowy związek
vor Liebe brennen - pałać miłością
e Liebesheirat - małżeństwo z miłości
liebevoll - czuły, serdeczny
e Liebesbande Pl - więzy miłości
liebeskrank - chory z miłości
r Besitzer - właściciel
besitzergreifend - zaborczy

Übersetze mal. Przetłumacz.
Bardzo cię lubię.
Bądź tak miła i otwórz okno.
To potrwa dłużej, niż byś chciał.
Udo nie chce się chwilowo wiązać.
Ela opiekowała się czule swoimi chorymi rodzicami.

Lös.
Ich habe dich lieb.
Sei so lieb und mach das Fenster auf.
Es wird länger dauern, als es dir lieb ist.
Udo möchte sich momentan nicht binden.
Ella pflegte ihre kranken Eltern liebevoll

Aleksander Łukomski
https://www.salon24.pl/u/aussie/399985,herby-na-wesolo-60-lublin-rysunek 

skróty Abkürzungen hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen