Czasowniki rozdzielne

Najczęściej spotykane przedrostki rozdzielne:

ab- absteigen (zsiadać)
an- ankommen (przybywać)
auf- aufstehen (wstawać)
aus- ausfüllen (wypelniać)
bei- beilegen (dołożyć)
ein- einladen (zapraszać)
fort- fortgehen (odchodzić)
her- herstellen (produkować)
hin- sich hinsetzen (siadać)
los- losfahren (wyruszyć w drogę)
mit- mitteilen (zawiadomić)
nach- nachahmen (naśladować)
statt- stattfinden (znajdowć się)
teil- teilnehmen (brać udział)
vor- vorschlagen (proponować)
weg- wegfliegen (odlatywać)
zu- zumachen (zamykać)
zurück- zurückkommen (wrócić)
zusammen- zusammenarbeiten (współpracować)

PRZYKŁADY:
Ich lade dich herzlich ein. - Zapraszam cię serdecznie.
Macht ihr das Fenster zu? - Zamkniecie okno?


Sie hat den Hörer nicht aufgelegt. - Ona nie odłożyła słuchawki.

PDF hier
Ćwiczenie PDF hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen