Daty i przyimek an

 s Datum - data
Pl DATEN - daty

 
autor: Aleksander Łukomski
https://www.salon24.pl/u/aussie/498582,oficjalny-kalendarz-na-kwiecien-rysunek 
 

"An" łączy się zarówno z D (celownikiem) jak i z A (biernikiem)
Przy podawaniu daty, w odpowiedzi na pytanie "Wann?", używamy przyimka "an" w Dativie.
Wann hast du Geburtstag?
Am 2. (zweiten) Mai. (am = an + dem)
Wann kommt ihr vom See?
Wir kommen am 1. (ersten) vom See.

Am Wievielten fährst du nach Belgien? Odpowiadamy również w Dativie:
Am 7. (siebten) Juni.

Der Wievielte ist heute? Odpowiadamy w Nominativie (mianowniku):
Heute ist der 3. (dritte) März.
Welches Datum ist morgen?
Morgen ist Montag, der erste Mai.

Den Wievielten haben wir morgen? Odpowiedź w Akkusative:
Morgen haben wir den ertsten Mai. 

Przyimek An
Ich habe eine Frage an dich. Mam do ciebie pytanie.
an + D ... vorbei - obok
an dem Amt vorbei - obok urzędu

von ... an - od
von morgen an - od jutra

an die - około
Das kostet an die 5 Euro. To kosztuje około 5 euro.

an und für sich - właściwie
An und für sich habe ich nichts dagegen. Właściwie nie mam nic przeciwko.

Bitte übersetze. Przetłumacz.
Üb. 1
Od teraz może być tylko lepiej.
Skończyliśmy w ciągu 1 dnia.
W następny weekend Ewa i Udo jadą na wieś.
W jaki dzień przyjdzie do nas Wim?
Co robisz dzisiaj wieczorem?
Którego jedziecie na urlop? 4. kwietnia.
Urodziny mam 3. lipca.
Czy ma pani jakiś termin 5. maja?
Każdego roku na sylwestra jeździmy nad morze.
Czekam tuż przy wejściu.
Proszę stanąć na końcu kolejki.
Teo staje przy oknie.
Nowa firma znajduje się na rynku.
W mojej nowej pracy czuję się dobrze.
Na którym przystanku muszę wysiąść?
Czekam na ciebie na przystanku autobusowym.
Wysiadamy na stacji końcowej.
Ben i Ewa mieszkają obok siebie.
Proszę przejść obok poczty, tuż obok jest sklep.

Lös. 1
Von nun an kann es nur besser werden.
An einem Tag waren wir fertig.
Am nächsten Wochenende fahren Eva und Udo aufs Land.
An welchem Tag kommt Wim zu uns?
Was machst du heute am Abend?
Am Wievielten fahrt ihr in den Urlaub? Am 4. April.
Ich habe Geburtstag am 3. Juli.
Haben Sie einen (freien) Termin am 5. Mai?
Jedes Jahr an Silvester fahren wir an die See.
Ich warte direkt am Eingang.
Stellen Sie sich ans Ende der Schlange.
Teo stellt sich ans Fenster.
Die neue Firma befindet sich am Marktplatz.
An meinem neuen Arbeitsplatz fühle ich mich gut.
An welcher Haltestelle muss ich aussteigen?
Ich warte auf dich an der Bushaltestelle.
Wir steigen an der Endstation aus.
Ben und Eva wohnen Haus an Haus.
Gehen Sie an der Post vorbei, gleich daneben ist das Geschäft.

Üb. 2
Podejdź szybko do okna.
Gość wiesza swoją kurtkę na wieszaku.
Wysyłasz do mnie maila?
Na przyjęcie urodzinowe przyszło około 20 gości.
Rozpoznałam cię po ubraniu.
List do ciebie i do Mikołaja.
Światło jest już włączone.
Czy może pani pokazać to na przykładzie?
Drugi urzędnik jest oparty o drzwi. (lehnen an D - być opartym o)
Jan puka do drzwi i ucieka.
Opiekunka wzięła je za rękę.
O kim teraz myślisz?
To mi się w nich nie podoba.
Za kilka minut pani kolej.
Nils siedzi właśnie przy komputerze i gra.
Frau Huhn pracuje jako nauczycielka w gimnazjum.
Ida nosi pierścionek na prawym palcu.
Zeszły miesiąc Uwe spędził nad Bałtykiem.
Idźcie trochę na świeże powietrze.
Teraz idę do stołu i będę uczyć moje dziecko jeść.

Lös. 2
Geh mal schnell ans Fenster.
Der Gast hängt seine Jacke an den Haken.
Schickst du an mich eine E-Mail?
Zur Geburtstagsparty kamen an die 20 Gäste.
Ich erkannte dich an der Kleidung.
Ein Brief an dich und an den Nikolaus.
Licht ist schon an.
Können Sie das an einem Beispiel zeigen?
Der andere Beamte lehnt an der Tür.
Jan klopft an die Tür und flieht.
Die Babysitterin nahm es\sie an die Hand.
An wen denkst du gerade?
Das gefällt mir nicht an ihnen.
In ein paar Minuten sind Sie an der Reihe.
Nils sitzt gerade am Computer und spielt.
Frau Huhn arbeitet als Lehrerin am Gymnasium.
Ida trägt einen Ring am rechten Ringfinger.
Vorigen Monat verbrachte Uwe an der Ostsee.
Geht etwas an die Luft.
Ich gehe schon an den Tisch und bringe meinem Kind essen bei.

Üb. 3
erkennen an + D
am Ende sein - być wykończonym 
On (bank) ma filie w wielu miejscach.
Jesteś we właściwym miejscu.
Udo idzie obok mnie.
Wieś leży nad rzeką.
Janek pisze coś na tablicy.
Till obawiał się, że oszustwo wyjdzie na jaw. (I)
Wszystko wyszło na jaw. (I)
(Anruf) Hahn przy telefonie.
Zjeżdżamy na pobocze.
Jej ojciec ma raka i ona jest już wykończona. (I)
Możesz oprzeć się o ścianę. (sich lehnen an, następuje ruch, więc an A)
Proszę odbierz telefon.
Możesz dać mi Annę do telefonu?
Noc Muzeów odbędzie się w przyszłym roku 5. kwietnia.
Najlepsze w tym wszystkim jest to, że mogę od zaraz zacząć.
Czy to twój rower, który stoi tam przy płocie?
Ole idzie dzisiaj nad rzekę, aby łowić ryby.
Ich dziadkowie mieszkają nad rzeką.
Studenta rozpoznaje się po indeksie.
Pani musi pojechać prosto na następnym skrzyżowaniu.

Lös. 3
Sie hat Filialen an vielen Orten.
Du bist am richtigen Ort.
Udo geht an mir vorbei.
Das Dorf liegt an einem Fluss.
Yannik schreibt etwas an die Tafel.
Till befürchtete, dass der Betrug ans Licht kommen wird.
Alles kam ans Licht.
Hahn am Apparat.
Wir fahren an den Seitenstreifen.
Ihr Vater hat Krebs und sie ist schon am Ende.
Du kannst dich an die Wand lehnen.
Geh bitte ans Telefon.
Kannst du mir bitte Anne ans Telefon geben?
Die Nacht der Museen findet am nächsten Jahr am 5. April statt.
Das Beste an der Sache ist, dass ich ab sofort beginnen kann.
Ist das dein Fahrrad, das dort am Zaun steht?
Ole geht heute an den Fluss angeln.
Ihre Großeltern leben am Fluss.
Man erkennt den Studenten an seinem Studienbuch.
Sie müssen an der nächsten Kreuzung geradeaus fahren.

Üb. 4
s Poster - plakat
Oszustwo prezydenta wyszło na jaw. (I)
W niektóre dni jestem całkowicie rozbita z powodu migreny (I) i nie mogę prowadzić samochodu.
Wszystkim uczestniczącym stało się jasne, że plan jest kiepski. (I)
Twoja fryzura jest pokręcona. (I)
Piłka trafiła Uwe w głowę.
Powieszę plakat na drzwiach od mojego pokoju.
Wysadź mnie, proszę, na lotnisku.

Lös. 4
Der Betrug des Präsidenten kam ans Licht.
An manchen Tagen bin ich wegen der Migräne total Banane und kann nicht Auto fahren.
Allen Beteiligten wurde klar, dass die Planung total Banane war.
Deine Frisur\Dein Haarschnitt sieht total Banane aus. (albo ist)
Der Ball traf Uwe am Kopf.
Ich werde das Poster an meine Zimmertür hängen.
Setz mich bitte am Flughafen ab.
 
Ich empfehle ein Lied" Ist da jemand" von Adel Tawil.
Polecam piosenkę  "Ist da jemand" Adel Tawil. (tekst wraz z tłumaczeniem tutaj)
Słuchając piosenek łatwiej jest zapamiętać przyimki w odpowiednim kontekście.


Idiome mit an

an den Haaren herbeigezogen sein - być dalekie od prawdy, naciągane
Die Gesichte ist an den Haaren herbeigezogen. Ta historia jest naciągana.
ans Licht kommen - wyjść na jaw
et ans Tageslicht bringen\zerren - wyciągnąć coś na światło dzienne np. korupcję
total Banane sein - być rozbitym\zwariowanym; coś jest kiepskie 
Die Sache liegt mir sehr am Herzen. Ta sprawa jest dla mnie ważna.
an den Nagel hängen - Arbeit porzucić 
jm am Kragen packen - dorwać kog.
an den Mann bringen - sprzedawać

wie am Spieße schreien - głośno krzyczeć 
an jm einen Affen\Narren gefressen haben - mieć bzika na czyimś punkcie, bardzo kog. lubić
an die große Glocke hängen - ogłaszać coś całemu światu
Die ganz privaten Sachen hänge ich nicht an die große Glocke.
am toten Punkt angelangt sein - utknąć w martwym punkcie, coś nie posuwa się do przodu
an jemandes Lippen\Mund hängen - słuchać kog. uważnie
es fehlt an allen Ecken und Kanten - brakować na każdym kroku
sich an D Zunge zerbrechen\abbrechen - łamać sobie język, Wort z trudem wymówić
sich D an D die Zähne ausbeißen - połamać sobie zęby na czymś, nie być w stanie np. rozwiązać zadania

an einem Haar hängen - wisieć na włosku, być zagrożonym 
sich an einen Strohhalm klammern - chwytać się wszelkich sposobów
ans Bett gefesselt sein - być przykutym do łóżka
jm ans Herz gewachsen sein - zżyć się z kimś
sich ans Werk machen - zabierać się do pracy ans Werk gehen
Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Nie od razu Kraków zbudowano. Manche Dinge brauchen Zeit.
Po "viel", "etwas" i "wenig" nie stawiamy rodzajnika.
np. viel Arbeit, etwas Arbeit, wenig Arbeit

skróty - Abkürzungen hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen