von + D

von allen Seiten - ze wszystkich stron
von ... nach - z ... do
Wie viel Kilometer sind es von Bonn nach Ulm? 

Przedział czasu:
von ... bis - od ... do
vom ... bis zum - jak wyżej
von 8 bis 15 Uhr
von Montag bis Freitag
von Februar bis Mai
von morgens bis abends
Vom 1. Juli bis zum 8. Juni haben wir frei.

von ... zu - z ... na
Das Wetter veränderte sich von Stunde zu Stunde.
von Jahr zu Jahr - z roku na rok

von Land zu Land - z kraju do kraju
von Dorf zu Dorf - ze wsi do wsi

von ... an - od
von ... ab - od
von diesem Tag an
von nun an - od teraz
von Anfang an
Von der Brücke ab sind es noch zwei Kilometer bis zur Stadt.

von ... aus - z
Von wo aus fährst du nach Ulm? - Ich fahre von Kiel aus. 
von hier aus - stąd
von mir aus - z mojej strony (wyrażenie zgody), jeśli o mnie chodzi, jak dla mnie ok

von ... auf - z ... na
von einem Tag auf den anderen - z dnia na dzień
in der Nacht von Sonntag auf Montag
von klein auf - od dziecka, od małego

von oben bis unten - z góry na dół
von Kopf bis Fuß - od stóp do głów
von Zeit zu Zeit - od czasu do czasu
von wegen - ależ nie, skąd, wcale tak nie było
von allein - samo przez się

Übersetze bitte die Sätze. Przetłumacz.
Ü. 1
e Praxis Pl Praxen - gabinet
Jeśli o mnie chodzi, możesz to zrobić.
Z naszej strony nie mamy nic przeciwko.
Kiedy wracasz z pracy?
Stąd znajdą państwo już sami drogę do miasta.
Ona idzie z dworca prosto do domu.
Otto je z talerza.
Woda kapie z dachu.
Z sufitu kapie woda.
Wieje wiatr z zachodu.
Dziękuję państwu za list z 3.01.
Od godziny 16 jest już gabinet zamknięty.
Życie jest pełne niespodzianek.
Z domu do pracy potrzebuję 5 minut.
Z mojego pokoju widzę biuro.
Co sądzisz o tych galeriach handlowych?
Dowiedzieliśmy się o tym niestety za późno.
Ile miesięcy jest od kwietnia do maja?
Od kiedy do kiedy trwa ten kurs?
Od kwietnia do maja jestem w Ulm.
Wróciliście już z boiska?

Lös. 1
Von mir aus kannst du das tun.
Wir haben von uns an nichts dagegen.
Wann kommst du von der Arbeit zurück?
Von hier aus können Sie den Weg zur Stadt selbst finden.
Vom Bahnhof geht sie direkt nach Hause.
Otto isst vom Teller.
Das Wasser tropft vom Dach.
Es tropft Wasser von der Decke.
Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 3.01. 
Der Wind weht von Westen.
Von 16 Uhr an ist schon die Praxis geschlossen.
Das Leben ist voll von Überraschungen.
Von zu Hause (bis) in die Arbeit brauche ich 5 Minuten.
Von meinem Zimmer (aus) kann ich das Büro sehen.
Was hältst du von den Einkaufszentren?
Leider haben wir zu spät davon erfahren.
Wie viele Monate sind es vom April bis zum Mai?
Von wann bis wann dauert der Kurs?
Von April bis Mai bin ich in Ulm.
Seid ihr schon vom Sportplatz gekommen?

Üb. 2
s Panorama
Lea odziedziczyła ten hotel po rodzicach.
Przepis dostałam od Ani.
Ewa przyjedzie lada chwila z lotniska.
Finn kupił sobie laptopa ze swojego kieszonkowego.
Działa połączenie pomiędzy moim a twoim komputerem?
Z wieży telewizyjnej można podziwiać panoramę miasta.
Pilot spadł ze stołu.
Samochód spadł\runął z mostu do wody.
Pogoda była udana? - Ależ skąd.
S-Bahn jedzie z Burg do dworca.
Pociąg do Rzymu odjeżdża z peronu trzeciego.
Długo padał grad i sad (z tego powodu) poniósł duże szkody.
Oda tyje z dnia na dzień.
Już znalazła rozwiązanie. (I)
Zachowujesz się, jakbyś sam mógł znaleźć rozwiązanie. (I)
Z którego jest ta gazeta?
Stąd do dworca jest 5 kilometrów.
Pociąg jedzie z Ulm do Bonn.
Skąd dokąd jedziecie?
Restauracja znajduje się po lewej od wejścia głównego.

Lös. 2
Das Hotel hat Lea von ihren Eltern geerbt.
Das Kochrezept habe ich von Anna bekommen.
Eva kommt jeden Moment vom Flughafen.
Den Laptop hat sich Finn von seinem Taschengeld gekauft.
Funktioniert die Verbindung von meinem zu deinem Computer?
Man kann vom Fernsehturm das Panorama der Stadt bewundern.
Die Fernbedienung ist vom Tisch gefallen.
Das Auto stürzte von der Brücke ins Wasser.
War das Wetter schön? - Von wegen.
Diese S-Bahn fährt von Burg bis zum Hauptbahnhof.
Der Zug nach Rom fährt vom Bahnsteig drei ab.
Es hagelte lange und der Obstgarten hat einen großen Schaden davon getragen.
Von Tag zu Tag nimmt Oda zu.
Sie hat schon die Kuh vom Eis geholt.
Du tust so, als ob du allein die Kuh vom Eis holen könntest.
Von wann ist diese Zeitung?
Von hier bis zum Hauptbahnhof sind es 5 Kilometer.
Der Zug fährt von Ulm nach Bonn.
Von wo bis wo fahrt ihr?
Das Restaurant befindet sich links vom Haupteingang.

Üb. 3
von großer Wichtigkeit sein - być b. ważnym
ausgehen von - przyjąć
Przyjmijmy, że masz dzisiaj czas.
Jana ma ładny widok z okna nad morze.
Szef ma tylko czas od 13 do 14 godziny.
Mia wzięła kalendarz ze ściany.
Dziecko skacze z krzesła.
Idę z Udo z domu.
Lena przychodzi z lekcji.
Od 23. do 25. maja mam wolne.
Od kogo masz ten prezent?
Finn idzie właśnie z firmy Siemens.
Ida przyszła z jeziora.
Jens wiedział o tym od początku.
Od stycznia kolej podwyższa ceny.
Emil niedawno przybył z Majorki.
Szklankę wziąłem ze stołu.
Skąd przyjeżdża pociąg?
To jest sprawa wielkiej wagi.
O czym Piotr opowiada?
W wieku 45 lat Nora wyszła za mąż.
Przyniesiesz coś od Włocha do jedzenia?

Lös. 3
Gehen wir davon aus, dass du heute Zeit hast.
Vom Fenster hat Jana einen schönen Blick auf die See.
Der Chef hat nur von 13 bis 14 Uhr Zeit.
Mia nahm den Kalender von der Wand.
Das Kind springt vom Stuhl.
Ich und Udo kommen von zu Hause.
Lena kommt vom Unterricht.
Vom 23. bis zum 25. Mai habe ich frei.
Von wem hast du das Geschenk?
Finn kommt gerade von Siemens.
Ida kam vom See.
Jens wusste von Anfang an Bescheid.
Von Januar an erhöht die Bahn die Preise.
Emil kam vor kurzem von Mallorca.
Das Glas habe ich vom Tisch genommen.
Von wo kommt der Zug?
Das ist eine Angelegenheit von großer Wichtigkeit.
Wovon erzählt Peter?
Im Alter von 45 Jahren hat Nora geheiratet.
Holst du von Italiener etwas zu essen?

Üb. 4
offensichtlich - widocznie
Pięcioletnie dziecko jeszcze nie mówi.
Ida wzięła duży łyk ze swojego piwa.
Gdy przyjdę od fryzjera, upieczemy ciasto.
Ewa przychodzi z uniwersytetu, a jej chłopak z pracy.
Słyszałeś o tym?
Od wtorku pracuję na pół etatu.
Piosenkarka znów wypadła z obiegu. (I.)
Ładne jest to twoje zdjęcie.
Pia ma fantastyczny widok z poddasza.
Nie chcę o tym słyszeć.
Oddalili się z miejsca wypadku, chociaż poszkodowany potrzebował pomocy. (sich entfernen von der Unfallstelle)
Ptak skacze z gałęzi na gałąź. (hüpfen)
Szklanka spadła ze stołu.
Od przyszłego tygodnia mnie nie ma. (verreisen + s)
Czy mają państwo dzisiejszą gazetę?
Co  ci leży na sercu? Powiedz otwarcie. (2 I)
Znam to z własnego doświadczenia. (I)
Tobie brakuje zdrowego rozsądku. (I)
Sprzedawca nie miał najwyraźniej (widocznie) bladego pojęcia o aparacie fotograficznym. (I)
Trzeba się wszystkiego nauczyć. Nic samo nie przyjdzie.

Lös. 4
Das Kind von 5 Jahren spricht noch nicht.
Ida nahm einen großen Schluck von ihrem Bier.
Wenn ich vom Friseur komme, backen wir einen Kuchen.
Eva kommt von der Uni und ihr Freund von der Arbeit.
Hast du davon gehört?
Von Dienstag an arbeite ich nur halbtags.
Die Sängerin ist wieder weg vom Fenster.
Das ist das schöne Foto von dir.
Vom Dachgeschoss aus hat Pia einen fantastischen Ausblick.
Davon will ich nicht hören.
Sie entfernten sich von der Unfallstelle, obwohl der Verunglückte Hilfe brauchte.
Der Vogel hüpft von Zweig zu Zweig.
Das Glas ist vom Tisch gefallen.
Von nächster Woche an bin ich verreist.
Haben Sie eine Zeitung von heute?
Was hast du auf dem Herzen? Rede frei von der Leber weg.
Ich kann ein Lied davon singen.
Du bist wohl von allen guten Geistern verlassen.
Der Verkäufer hatte offensichtlich keinen blassen Schimmer von der Kamera.
Man muss alles lernen, nichts kommt von selbst.

 
Aleksander Łukomski
http://www.radiownet.pl/publikacje/piata-kolumna-czwartej-rzeszy 


Redensarten mit von Zwroty z von

von den Socken sein - być zdumionym
von et ein Lied singen können - znać ze swojego doświadczenia 
keinen blassen Schimmer von et haben - nie mieć o czymś bladego pojęcia
von allen guten Geistern verlassen sein - być pozbawionym zdrowego rozsądku
frei von der Leber weg sprechen - mówić otwarcie, bez ogródek
nicht von Pappe (karton) sein - ktoś jest silny, nie należy kogoś lekceważyć
eine Seele von Mensch(en) - człowiek wielkiej duszy, dobry człowiek
schwer von Begriff sein - ciężko pojmować
die Kuh vom Eis holen - znaleźć rozwiązanie

es fällt jm wie Schuppen von den Augen - olśnić kogoś
Mir fiel ein Stein vom Herzen. - Kamień spadł mi z serca.
sich D ein Bild von et machen - wyrobić sobie zdanie o czymś
nicht von der Stelle kommen - nie ruszać się z miejsca
von der Bildfläche verschwinden - znikać z horyzontu, z pola widzenia
weg vom Fenster sein - nie mieć już nic do powiedzenia; wypaść z obiegu
wie vom Blitz\Schlag getroffen - jak rażony piorunem
von hohem Wuchs - Mann słusznego wzrostu
jn nicht vom Stuhl reißen -  nie wzbudzić podziwu, nie być szczególnie w czymś dobrym

skróty hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen