-n Deklination

Odmiana słaba rzeczownika tzw. -n Deklination.
Ben berät (+A) den Kunden (Sg). Ben doradza klientowi.

Übersetze mal. Przetłumacz.
Üb. 1
Ute i Till chcą temu człowiekowi pomóc.
Sprzedawczyni obsługuje klienta.
Kelner podał gościom potrawy.
Ten samochód należy do szefa czy do twojego kolegi?
Ojciec woła chłopca, ale ten gra dalej w piłkę.
Proszę podpisać tutaj swoim nazwiskiem.
Lekarz bada bardzo dokładnie swoich pacjentów.
Policjanci aresztowali wczoraj dwóch terrorystów.
Czy jest tutaj bankomat?
Iris odwiedza swojego siostrzeńca.
W sobotę kupiliśmy mleko u rolnika.
W przyszłym tygodniu mam wizytę u lekarza.
Widzisz tam tego niskiego turystę?
To jest Niemiec z Bonn.
Pensja pana Bold jest wysoka.
Wczoraj wybierano prezydenta.
Wyślij naszym kolegom jeszcze dzisiaj e-maila.
Poseł wita prezydenta.
Zaprosiłem koleżankę z klasy do kawiarni.
Lekarz leczy tego pacjenta już długo.
Kandydatowi ulżyło\spadł kamień z serca. (I)

Lös. 1
Ute und Till wollen diesem Menschen helfen.
Die Verkäuferin bedient einen Kunden.
Die Bedienung servierte den Gästen Speisen.
Gehört das Auto dem Chef oder deinem Kollegen?
Der Vater ruft den Jungen aber er spielt Ball weiter.
Bitte unterschreiben Sie hier mit Ihrem Namen.
Der Arzt untersucht seine Patienten sehr genau.
Die Polizisten verhafteten vorgestern zwei Terroristen.
Gibt es hier einen Geldautomaten?
Iris besucht ihren Neffen.
Milch haben wir uns am Samstag bei einem Bauern angeschafft.
Ich habe in nächster Woche einen Termin beim Zahnarzt.
Siehst du den kleinen Touristen da?
Das ist ein Deutscher aus Bonn.
Das Gehalt von Herrn Bold ist hoch.
Gestern wählte man einen neuen Präsidenten.
Schick bitte noch heute unseren Kollegen eine E-Mail.
Der Abgeordnete begrüßt den Präsidenten.
Ich lud meine Mitschülerin ins Cafe ein.
Der Arzt behandelt schon lange den Patienten.
Dem Kandidaten fiel ein Stein vom Herzen.

Üb. 2
Praca policjanta jest niebezpieczna.
Lew zjada małego królika.
Ewa zawsze uprzejmie pozdrawia swoich sąsiadów.
Jaka to ta nowa litera?
Na jaką literę zaczyna się to słowo?
Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy odwiedzić pana Tau.
Proszę zadzwonić do dostawcy jeszcze dzisiaj.
Policjant aresztował agresywnego demonstranta.
Połowa wspólników siedzi już za kratkami (I.).
Odpowiedzi Polaka i Anglika były za krótkie.
Pracownik biurowy pomaga koledze.
Nad Bałtykiem poznaliśmy Polaka i Niemca.
Sprzedawca doradza klientowi.
Małpa skacze z gałęzi na gałąź, z drzewa na drzewo.
Sędzina wierzy świadkowi.
Znasz tamtego chłopaka?
Widzieliście mojego kolegę?
Norweg chętnie pracuje razem z Polakiem.
Dzień dobry, czy mogę rozmawiać z panem Hahn?
Proszę poinformować klienta o spotkaniu. (jm\et A. mitteilen)
Lea nie jest dzisiaj skoncentrowana (I).
To nie może być prawdą. Uważam, że Tom cię nabiera (I).

Lös. 2
Die Arbeit des Polizisten ist gefährlich.
Ein Löwe frisst einen kleinen Hasen.
Eva begrüßt ihre Nachbarn immer freundlich.
Welcher neue Buchstabe ist das?
Mit welchem Buchstaben beginnt das Wort?
Heute Abend möchten wir Herrn Tau besuchen.
Rufen Sie bitte noch heute einen Lieferanten an.
Der Polizist verhaftete einen aggressiven Demonstranten.
Fast die Hälfte aller\der Komplizen sitzt schon hinter schwedischen Gardinen.
Die Antworten des Polen und des Engländers waren zu kurz.
Der Büroangestellte hilft dem Kollegen.
Wir lernten an der Ostsee einen Polen und einen Deutschen kennen.
Der Verkäufer berät den Kunden.
Der Affe springt von Zweig zu Zweig, von Baum zu Baum.
Die Richterin glaubt dem Zeugen.
Kennst du den Jungen da?
Saht ihr meinen Kollegen?
Der Norweger arbeitet gern mit dem Polen zusammen.
Guten Tag, kann ich mit Herrn Hahn sprechen?
Teilen Sie bitte dem Kunden den Termin mit.
Heute ist Lea nur mit halbem Herzen dabei.
Das kann nicht wahr sein. Ich glaube, Tom will dir einen Bären aufbinden. 

Üb. 3 
Pracownik karmi słonia i lwa.
Zastępuję kolegę, który jest chory.
Zataił przed nim swoje nazwisko. (jm et verschweigen)
Wynajęliśmy już fotografa na ślub.
Przy najlepszych chęciach Wim nie mógł im pomóc.
Osoba roznosząca gazety pyta praktykanta o toaletę. (r Zeitungsausträger)
Zagraniczni goście rozmawiają z dziennikarzem.
Znasz dobrze tych dwóch panów?
Profesor rozmawia ze swoim studentem.
Masz te same myśli co ja?
Omijamy przechodnia. (jm ausweichen, r Passant)
Przepraszam, gdzie znajduje się bankomat albo bank?
Wielu więźniów kupuje papierosy w kiosku. (r Gefängnisinsasse)
Widzicie tego więźnia?
Proszę powiedz mi pierwszą literę.
Pacjent z traumą jest u psychologa.
Tim szuka automatu do gier.
Zapytałem policjanta o drogę do tego architekta.
W ogóle tego studenta nie znam.
Siostry tego chłopca już przybyły.
Szukamy imienia dla naszej córki.
Ida jest optymistką jak jej mama. (I)
Musicie się spytać o to mojego sąsiada.

Lös. 3.
Der Arbeiter fütterte den Elefanten und den Löwen.
Ich vertrete meinen Kollegen, der krank ist.
Er verschwieg ihm seinen Namen.
Wir buchten schon einen Fotografen für unsere Hochzeit.
Beim besten Willen konnte Wim ihnen nicht helfen.
Der Zeitungsausträger fragt den Praktikanten nach einer Toilette.
Die ausländischen Gäste sprechen mit dem Journalisten.
Kennst du die beiden Herren gut?
Der Professor spricht mit seinem Studenten.
Hast du auch den gleichen Gedanken wie ich?
Wir weichen einem Passanten aus.
Entschuldigung, wo gibt es hier einen Geldautomaten oder eine Bank?
Am Kiosk kaufen viele Gefängnisinsassen\Häftlinge Zigaretten.
Seht ihr den Gefängnisinsassen da?
Sag mir bitte den ersten Buchstaben.
Der traumatisierte Patient ist beim Psychologen.
Tim sucht einen Spielautomaten.
Ich fragte den Polizisten nach dem Weg zum Architekten.
Ich kenne diesen Studenten gar nicht.
Die Schwestern des Jungen kamen schon an.
Wir suchen einen Vornamen für unsere Tochter. 
Ida trägt die Sonne im Herzen wie ihre Mutter.
Ihr müsst meine Nachbarn danach fragen.

wilk morski
autor: Aleksander Łukomski
http://www.radiownet.pl/publikacje/wilk-morski-rysunek  

der Seebär scherzh. - wilk morski = doświadczony marynarz ein erfahrener Seeman
Siehst du den Seebären da? Widzisz tego wilka morskiego?

skróty - Abkürzungen hier

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen