Höhe czy Größe? II

e Höhe 

Dodatkowe przykłady:

Auf welcher Höhe liegt die Berghütte? - Na jakiej wysokości jest schronisko?

Er sollte die Höhe und Tiefe des Schranks nachmessen. - On powinien zmierzyć wysokość i 

głębokość szafki.

Zwroty:
e Größe 

Znaczenia:

1. wielkość


Das Paket hat eine Größe von 20cm × 30cm × 40 cm. - Paczka ma wymiary 20cm × 30cm × 40 cm.

2. wzrost

3. rozmiar

 

Wir haben auch große Größen ab XXL. - Posiadamy również duże rozmiary od XXL.

Das Kleid passt Ihnen nicht. Sie könnten es eine Größe kleiner probieren. - Ta sukienka pani nie 

pasuje. Może pani przymierzyć o rozmiar mniejszą.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen