Höhe czy Größe? I


wysokość - e Höhe, e Größe 

1. Wie wird die Höhe eines Berges gemessen? - Jak się mierzy wysokość góry? 

2. ALE aby opisać wzrost człowieka należ użyć wyrazu e Größe

Er erreichte die Grüße seines Vaters. - Dorównał wzrostem ojcu.

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen