Bild 36 ins Schleudern geratenKiedy nagle zahamował, auto wpadło w poślizg.

plötzlich - nagle
bremsen - hamować
s Auto -s -s
ins Schleudern geraten + s - wpaść w poślizg


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen