Bild 21 eine SMS tippenChwila, muszę jeszcze napisać SMS w komórce.


r Moment
müssen - musieć
noch - jeszcze
e SMS k Pl - SMS
s Handy -s, -s telefon komórkowy
tippen - napisać


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen