Bild 28 fahrenDzisiaj prowadzi moja żona.

heute - dzisiaj
fahren - jechać, kierować, prowadzić
meine - moja
e Frau - kobieta, żona


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen