Bild 31 Handy aufladen
Moja komórka była rozładowana. Teraz się ładuje.

s Handy - s, -s komórka
aus sein - być rozładowanym
jetzt - teraz
aufladen - ładować 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen