Czasowniki zwrotne w celowniku

Czasownik sich kämmen (czesać sobie) z dopełnieniem zaimkowym w celowniku (Dativ) wygląda w następujący sposób:

ich kämme mir das Haar
wir kämmen uns das Haar
du kämmst dir das Haar
ihr kämmt euch das Haar
er/sie/es kämmt sich das Haar
sie/Sie kämmen sich das Haar


Czasowniki zwrotne  w celowniku (Dativ):

sich et  waschen – Haar umyć sobie
sich et ansehen – Film obejrzeć sobie
sich et anhören – Lied słuchać sobie
sich et vorstellen – wyobrazić sobie coś

Ich kann es mir nicht vorstellen. Nie mogę sobie tego wyobrazić.

sich überlegen – zastanowić się
sich wehtun – skaleczyć się
sich et leisten können – móc pozwolić sobie na coś

Uli konnte sich eine Reise nach Rom nicht leisten. Uli nie mógł sobie pozwolić na podróż do Rzymu.

sich et verderben – Augen  popsuć sobie
sich abgewöhnen – Rauchen odzwyczaić się
sich brechen – einen Arm złamać sobie
sich et wünschen – życzyć sobie czegoś


clem-onojeghuo-193397-unsplash-e1525439810655.jpg 

Was wünschst du dir zum Geburtstag? Co sobie życzysz na urodziny?

sich et merken – Plan zapamiętać sobie
sich et anschaffen – Kleid kupić sobie
sich et ausdenken Ausrede wymyślić sobie wymówkę
sich vornehmen et zu tun – postanowić coś zrobić, wziąć na siebie

Ich habe mir zu viel vorgenommen. Za dużo na siebie wziąłem. 

PDF do ściągnięcia hier 
et = etwas – coś

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen