nach + D

Nach dem Regen kommt die Sonne. Po deszczu zawsze wychodzi słońce.

je nach Umständen - w zależności od okoliczności
je nach Wunsch - według życzenia
nach Absprache - zgodnie z umową
nach Abzug der Kosten - po odciągnięciu kosztów

Przyimek "nach" występuje również po rzeczowniku.
Meiner Meinung nach ... - Moim zdaniem ...
Meiner Meinung nach ist das Angebot günstig. Moim zdaniem oferta jest korzystna.
immer der Reihe nach - tylko po kolei
der Reihenfolge nach - według kolejności 

nach Jahr und Tag - po długim czasie  
nach Lust und Laune - zależnie od nastroju
nach und nach - stopniowo
immer nach der Nase - prosto

Übersetze bitte. Przetłumacz.
Üb. 1
Jan jedzie do Azji, a jego żona do Włoch.
Czy możesz znieść stół na dół?
Jestem po panu.
Według listy jest pani za mną.
Dlaczego nie spytałaś o numer telefonu?
Proszę podejść do przodu.
Po koncercie poszli do knajpy.
Pani Traumtänzerin przyszła po 5 minutach.
Budowa nowego stadionu piłkarskiego przebiega według planu.
Mam zawieźć was do domu?
Ben i Ilse przyjdą do was po kolacji.
Będę w domu dopiero z początkiem maja.
Zgodnie z prawem nie można sprzedawać alkoholu nastolatkom.
Po długim dniu pracy Ida musi wziąć prysznic.
Oni jadą autobusem z Bonn do Saal.
Na kasie nie ma nikogo. Spytaj proszę o kasjerkę.
Jedziecie do Kalk aby spotkać przyjaciół?
Anke przesiada się do pociągu do Ulm.
Moim zdaniem, wynik się nie zgadza.
Uważam, że zdanie jest poprawne.

Lös. 1
Jan fährt nach Asien und seine Frau nach Italien.
Kannst du bitte den Tisch nach unten tragen?
Ich bin nach Ihnen dran.
Sie stehen nach mir auf der Liste.
Warum fragtest du nach der Telefonnummer nicht?
Bitte kommen Sie nach vorne.
Nach dem Konzert gingen sie in eine Kneipe.
Frau Traumtänzerin kam nach 5 Minuten.
Der Bau des neuen Fußballstadions verläuft nach Plan.
Soll ich euch nach Hause bringen?
Ben und Ilse kommen zu euch nach dem Abendessen.
Ich bin erst nach Anfang Mai wieder zu Hause.
Nach dem Gesetz kann man keinen Alkohol an Jugendlichen verkaufen.
Nach dem langen Arbeitstag braucht Ida eine Dusche.
Von Bonn nach Saal fahren sie mit dem Bus.
Bei der Kasse ist keiner. Frage bitte nach der Kassiererin.
Fahrt ihr nach Kalk um ihre Freunde zu treffen?
Anke steigt in den Zug nach Ulm um.
Meiner Meinung nach stimmt das Ergebnis nicht.
Meiner Meinung nach ist der Satz richtig. 

Üb. 2
Kiedy jedziesz do dziadków do Bonn?
Nie mogę wszystkim na raz dać soku, jeden po drugim proszę.
Proszę tutaj jechać w lewo, a potem prosto.
Poszukiwania pani Tau przerwano po kilku godzinach.
Musimy zapytać o godzinę.
Wolne terminy mamy po wtorku w przyszłym tygodniu.
Możemy się znów spotkać po 1 lipca.
Hamburg po Berlinie jest drugim co do wielkości miastem Niemiec.
Japonki (die Badelatschen) nie są w moim guście. (I)
W dalszym ciągu czekamy na rzemieślników.
Pan Tau postępuje zgodnie z zasadami.
Ewa pojawiła się u nas po długim czasie (I).
Tim tańczy, jak ona mu zagra. (I)
Zanosi się na deszcz.\Wygląda jakby miało padać.
Po nowym roku ceny zostały obniżone. (P)
Lód dobrze smakuje. (I)

Lös. 2
Wann gehst du zu deinen Großeltern nach Bonn?
Ich kann nicht allen auf einmal den Saft geben, bitte einer nach dem anderen.
Fahren Sie hier nach links und dann geradeaus.
Nach einigen Stunden unterbrach man die Suche nach Frau Tau.
Wir müssen nach der Uhrzeit fragen.
Nach Dienstag nächster Woche haben wir Termine frei.
Wir können uns nach dem 1. Juli wieder treffen.
Nach Berlin ist Hamburg die zweitgrößte Stadt Deutschlands.
Die Badelatschen sind nicht nach meinem Geschmack.
Nach wie vor warten wir auf die Handwerker.
Herr Tau handelt nach den Vorschriften.
Nach Jahr und Tag erschien Eva bei uns.
Tim tanzt nach ihrer Pfeife.
Es sieht nach Regen aus.
Nach Neujahr wurden die Preise reduziert.
Das Eis schmeckt nach mehr.

Redensarten mit "nach" Idiomy z "nach"

Nach dem Regen kommt wieder Sonnenschein. Po deszczu zawsze wychodzi słońce.
sich nach der Decke strecken - musieć poradzić sobie z małą ilością pieniędzy, trzeba żyć odpowiednio do swoich środków, oszczędzać, przystosowywać się do okoliczności
den Mantel nach dem Wind hängen - być oportunistą, dopasowywać się dla korzyści
jm nach dem Mund sprechen - mówić po czyjejś myśli; być oportunistą
nach js Pfeife tanzen - tańczyć, jak ktoś zagra; słuchać się kog.
nach mehr schmecken - coś b. smakuje, aż chce się tego zjeść więcej
nach den Sternen greifen - chcieć rzeczy niemożliwych
nach seinem eigenen Kopf handeln - wiedzieć samemu, co jest dla niego dobre; nie ulegać wpływom innych osób

sich nach jm den Hals verrenken - patrzeć na kog. z zainteresowaniem
einen großen Sprung nach vorn(e) machen - zrobić postęp
ganz nach js Geschmack sein - podobać się kom.
nach vorn(e) blicken/schauen - myśleć o przyszłości
nach dem Gehör spielen - grać ze słuchu
nach Geld stinken - mieć dużo pieniędzy
Alle/Viele Wege führen nach Rom. - do jednego celu/miejsca można dojść na różne sposoby
nicht nach rechts und links blicken - skupić się
Blick nicht nach rechts und links. Skup się.

skróty - Abkürzungen hier
 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen