Niemiecki żydowski filozof Günther Anders napisał:

 

 

Aby z góry stłumić wszelkie bunty, nie należy robić tego brutalnie. Archaiczne metody jak Hitler, są zdecydowanie przestarzałe. Wystarczy stworzyć zbiorowe uwarunkowanie tak potężne, że sama idea buntu nie przyjdzie już nawet do głowy. 

 

Najlepszym sposobem byłoby formatowanie ludzi od urodzenia poprzez ograniczenie ich wrodzonych zdolności biologicznychNastępnie kontynuujemy uwarunkowanie poprzez drastyczne obniżenie poziomu i jakości edukacji, przywracając je do formy zatrudnienia. Osoba niewykształcona ma ograniczony horyzont myślenia, a im bardziej ograniczona jest jego myślenie materialne, mierne, tym mniej może się buntować. 


Należy sprawić, aby dostęp do wiedzy stał się coraz trudniejszy i elitarny… pogłębia się przepaść między ludźmi a nauką, aby informacje skierowane do ogółu społeczeństwa zostały znieczulone wszelkimi wywrotowymi treściami. Szczególnie bez filozofii. Znów należy użyć przekonywania, a nie bezpośredniej przemocy: będziemy transmitować masowo za pośrednictwem telewizji rozrywkę, która zawsze pomaga emocjonalnemu i instynktowemu ogłupieniu.

 

Zajmiemy umysły tym, co jest daremne i zabawne. Dobrze jest z nieustanną gadką i muzyką, aby nie zadawać sobie pytań, myślenia i myślenia. Seksualność będzie najważniejsza w ludzkich interesach. Jako znieczulenie społeczne, nie ma nic lepszego. Ogólnie rzecz biorąc, należy zabronić powagi egzystencji, wyśmiewać wszystko, co ma wysoką wartość, utrzymywać ciągłe apologię lekkości, tak aby euforia reklamy i konsumpcji stała się cenną standardową podstawą ludzkiego szczęścia i wzorem wolności.

 

Opakowanie samo w sobie spowoduje taką integrację, że jedynym lękiem (który trzeba będzie podtrzymywać) jest wykluczenie z systemu i tym samym utrata dostępu do warunków materialnych niezbędnych do szczęścia. Masowy człowiek, tak wyprodukowany, powinien być traktowany tak, jak jest: produktem, cielęciem i musi być monitorowany tak, jak powinno być stado. Wszystko, co pozwala uśpić jego jasność, jego krytyczny umysł jest dobre społecznie, więc to co mogłoby go obudzić, musi być zwalczone, wyśmiewane, duszone…

Wszelkie doktryny kwestionujące system muszą być najpierw wyznaczone jako wywrotowe i terrorystyczne, a ci, którzy ją popierają, będą musieli być traktowani jak takie właśnie.

 

Günther Anders „ludzka przestarzałość” 1956

Czy ma ktoś ten cytat w języku niemieckim?

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen