W szkole (I) - zdania do tłumaczenia


1. Nie słyszałem, co pani właśnie powiedziała.
2. Przepraszam bardzo, nie zrozumiałem tego.
3. Czy mógłby pan powtórzyć?
4. Nie jest to dla mnie jasne.
5. Czy mógłby pan przybliżyć mi ten problem?
6. Proszę powtórzyć ostatnie słowa.
7. Czy mogłaby pani inaczej objaśnić tę regułę?
8. Czy dobrze zrozumiałam?
9. Przepraszam za spóźnienie.
10. Przepraszam, był taki korek na drodze, że po prostu nie zdążyłem.
11. Niestety ale zaspałem.
12. Nie było mnie wczoraj, bo miałem ważną sprawę rodzinną.
13. Proszę o usprawiedliwienie mojej nieobecności w poniedziałek, tu jest list od moich
rodziców.
14. Źle się czułam i lekarz wypisał mi zwolnienie.
15. Proszę, oto zwolnienie lekarskie.
16. Nie było mnie pierwszego kwietnia z powodu choroby.


Odpowiedzi:

1. Ich habe nicht gehört, was Sie gerade gesagt haben.
2. Entschuldigen Sie bitte, ich habe es nicht verstanden.
3. Könnten Sie es bitte wiederholen?
4. Für mich ist das nicht ganz klar.
5. Könnten Sie mir bitte das Problem näher bringen?
6. Wiederholen Sie bitte die letzten Worte.
7. Könnten Sie bitte die Regel anders erklären?
8. Habe ich es richtig verstanden?
9. Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung.
10. Entschuldigung, es gab so einen Stau auf dem Weg, dass ich es einfach nicht geschafft
habe.
11. Ich habe leider verschlafen.
12. Ich war gestern abwesend, denn ich hatte eine wichtige Familienangelegenheit.
13. Ich bitte um Entschuldigung meiner Abwesenheit am Montag, hier ist der Brief von
meinen Eltern.
14. Ich fühlte mich schlecht und der Arzt hat mich krankgeschrieben.
15. Bitte, hier ist die Krankschreibung.
16. Ich war am ersten August wegen Krankheit abwesend.