Sami kiedy wokół ludzie - pokolenie Z

 


 

Pokolenie Z (ang. Generation Z), in. zoomerzy, generacja Z, Post-Millennials, pokolenie internetowe, Pokolenie C[1] – pokolenie ludzi urodzonych od roku 1995 do roku 2012, dopiero wkraczających na rynek pracy[2]. Według większości źródeł to pokolenie urodzonych po 1995 roku[3]. Nazywane jest również „generacją multitasking”[4], „cichym pokoleniem”, „Generation V”, „Generation C”. Są to pierwsi ludzie dorastający we w pełni scyfryzowanym społeczeństwie.

 

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen