Verben mit herum-

Udo fährt nicht mehr herum.
um den heißen Brei herumreden - owijać w bawełnę
Wim sagt nie, was er meint. Er redet immer um den heißen Brei herum. Wim nigdy nie mówi, co myśli. Zawsze owija w bawełnę.
auf der Nase herumtanzen - wchodzić komuś na głowę
Die Kinder tanzen ihrer Oma auf der Nase herum. Dzieci wchodzą babci na głowę.
jn an der Nase herumführen - wodzić kogoś za nos
jm im Kopf herumgehen - Gedanke chodzić komuś po głowie 
auf einer Sache (D) herumreiten - wracać ciągle do tej samej sprawy, czepiać się
sich im Grabe umdrehen - przewracać się w grobie

herumdoktern 1. an D - majstrować przy czymś, próbować coś naprawić 
Till hat lange am Motor herumgedoktert. Till długo majstrował przy silniku.
2. herumdoktern an D - kurować kogoś na własną rękę versuchen zu kurieren

sich herumdrücken um - wymigiwać się sich um et drücken
Man hatte sich um eine Entscheidung herumgedrückt. Zwlekano z decyzją.

herumstöbern - szperać, grzebać kramen
In dem Antiquariat kann man herrlich herumstöbern. W antykwariacie można porządnie pogrzebać.
stöbern in D nach - szperać, szukać czegoś w (in einer Schublade)

herumstochern in D - dłubać w mit einem spitzen Gegenstand in et. stochern
im Essen herumstochern - grzebać w jedzeniu

herumtrödeln 1. guzdrać się
Wenn du weiter so herumtrödelst, verpassen wir den Zug. Jeśli dalej będziesz się tak guzdrać, spóźnimy się na pociąg.
Ich trödele nicht, ich bin seit 5 Minuten schon fertig.
2. marudzić, kręcić się bezczynnie
Da der Kleine noch nicht ins Bett gehen wollte, trödelte er noch ein bisschen herum. Ponieważ dziecko nie chciało spać, kręciło się i marudziło.

herumgehen + s 1. chodzić w koło umkreisen
Ich gehe um den See herum. Przejdę się wokół jeziora.
2. im Zimmer - krążyć po pokoju
im Park - spacerować po parku
3. minąć vorübergehen z. B. Woche
Der Urlaub ist viel zu rasch herumgegangen. Urlop minął zbyt szybko.
4. s Gerücht - rozejść się
Die Neuigkeit ist in der ganzen Stadt herumgegangen. Wiadomość rozeszła się po całym mieście.

herumfahren + s.1. in der Stadt - jeździć po mieście bez celu, podróżować
2. objechać coś, jeździć naokoło
3. gestykulować, wymachiwać
Sie ist aufgeregt mit den Armen in der Luft herumgefahren. Nerwowo wymachiwała rękoma w powietrzu.

herumkommen + s. 1. um - być w stanie coś objechać umfahren können
2. um die Kurve herumkommen - nie wyrobić na zakręcie
3. in der Welt - podróżować po świecie
Der Reporter ist viel in der Welt herumgekommen.

herumziehen + s 1. um - przechodzić dookoła czegoś umkreisen
2. z. B. in Spanien włóczyć się von Ort zu Ort ziehen
3. sich herumziehen + h (bo czas. zwrotny) um - otaczać coś
 Um das Grundstück zieht sich eine Hecke herum. Działka jest ogrodzona żywopłotem.

herumschleppen - eine Krankheit mit sich herumschleppen - nosić ze sobą chorobę
Die Krankheit hast du sicher schon ein paar Tage mit dir herumgeschleppt. Tą chorobę na pewno nosiłeś ze sobą już kilka dni.
herumtragen 1. bei sich haben - nosić coś ze sobą 
2. Privatleben - rozpowiadać et weitererzählen

herumsitzen 1. um - siedzieć wokół czeg. im Kreis sitzen
2. siedzieć bezczynnie
Ich kann nicht tatenlos herumsitzen. Nie mogę siedzieć bezczynnie.

herumbekommen, herumkriegen - przekonać kogoś überreden 
Ich habe Amy herumbekommen, auf der Terrasse zu frühstücken.

herumeiern - nie móc się zdecydować, odpowiadać wymijająco

skróty - Abkürzungen hier 

Übersetze bitte.
anbetreffen - dotyczyć
Przekonałem Elę do uczestnictwa w tej uroczystości.
W mojej pracy, jako przedstawiciel, dużo podróżuję.
Ben przekonał syna kieszonkowym do posprzątania swojego pokoju.
Wakacje nad morzem znów minęły za szybko.
Co tak stoicie naokoło, zamiast nam pomóc.
Teo majstrował przez ponad 5 godzin przy swoim aucie.
Naprzeciwko nas sąsiad majstruje przy silniku.
Po wypadku Leo siedział bezczynnie całe popołudnie.
Ktoś musiał w mojej szafie porządnie grzebać, ponieważ nic nie mogę znaleźć.
Kierowca nie wyrobił ciężarówką na ostrym zakręcie
Przez cały czas dłubiesz w misce, nie zjadłeś nawet kęsa.
Frau Huhn dłubie w zębach przy stole.
Dłubiecie śrubokrętem w środku?
Ines nosi swoją córkę na rękach cały dzień.
Pan Tau nosił ze sobą list przez miesiąc, zanim wrzucił go do skrzynki.
Co się tyczy życia Teo, to nie musisz tego wszędzie (I) rozpowiadać.
Ta myśl o dziecku już długo chodziła mojej przyjaciółce po głowie. (I)
Nie wchodźcie babci Eli na głowę. (I)
Dziewczynka była nieposłuszna i wchodziła mamie na głowę. (I)
Ich dziadek przewróciłby się w grobie (I), gdyby wiedział, jak obchodzą się z jego majątkiem.

Lös.
Ich bekam Ella herum, an der Veranstaltung teilzunehmen.
In meinem Beruf als Vertreter komme ich viel herum.
Ben kriegte seinen Sohn mit dem Taschengeld herum, in seinem Zimmer aufzuräumen.
Die Sommerferien an der See gingen wieder viel zu rasch herum. 
Was steht ihr hier herum, anstatt uns zu helfen?
Über 5 Stunden dokterte Teo an seinem Auto herum.
Unser Nachbarn doktert uns gegenüber am Motor herum.
Nach dem Unfall sitzt Leo den ganzen Nachmittag tatenlos herum.
Es musste jemand in meinem Schrank wild herumstöbern, denn ich kann nichts mehr finden.
Der Fahrer kam mit dem LKW nicht um die enge Biegung herum.
Die ganze Zeit stocherst du in der Schüssel herum, du hast noch keinen Bissen gegessen. 
Pani Huhn stochert am Tisch in den Zähnen herum.  
Stochert ihr mit einem Schraubenzieher darin herum? 
Ines trägt den ganzen Tag über ihr Tochter auf dem Arm herum.
Herr Tau trug einen Brief einen Monat lang mit sich herum, bevor er ihn in den Briefkasten warf.
Was das Leben von Teo anbetrifft, so brauchst du nicht an allen Ecken und Kanten herumzutragen.
Der Gedanke an ein Kind ging meiner Freundin schon lange im Kopf herum.
Tanzt eurer Oma Ella nicht auf der Nase herum.
Das Mädchen war ungehorsam und tanzte seiner Mutter auf der Nase herum.
Ihr Opa würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er wüsste, wie sie mit seinem Vermögen umgehen.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen