słówko 25 "włączyć"

 

 Kannst du bitte es anschließen?


włączyć - anmachen, einschalten, einschließen

1. Ogrzewanie włącza się automatycznie.
2. Włącz to do kontaktu.
3. Proszę włączyć silnik.
4. Nie mogę włączyć komputera.
5. Włączył się alarm.
6. Włączę telewizor.
7. Włącz radio.
8. Telewizor jest włączony.
9. Włącz ten dokument do kartoteki.
10. włączyć pierwszy/ drugi bieg (w samochodzie)
11. Odkurzacz jest teraz podłączony.
 Ich kann meinen Computer nicht starten.


Antworten Odpowiedzi

1. Die Heizung schaltet sich automatisch ein.
2. Schließ es an.
3. Starten Sie den Motor.
4. Ich kann meinen Computer nicht starten.
5. Die Alarmanlage wurde ausgelöst.
6. Ich mache den Fernseher an.
7. Mach das Radio an.
8. Der Fernseher ist an.
9. Ordne das Dokument in die Kartei an.
10. den ersten/ zweiten Gang einlegen.
11. Der Saubsauger ist jetzt angeschlossen.Die Alarmanlage wurde ausgelöst.


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen